DSpace Repository

Rehabilitació i socialització d’un grup de ximpanzés (Pan troglodytes) humanitzats

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Pladevall i Roma, Jordi
dc.date.accessioned 2017-09-07T15:31:19Z
dc.date.available 2017-09-07T15:31:19Z
dc.date.created 2017-06
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5079
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract En aquest Treball de Final de Grau s’ha avaluat el benestar de un grup de 14 ximpanzés (Pan troglodytes) rescatats a la Fundació Mona mitjançant dos anys de seguiment observacional. A més s’ha tingut en compte l’impacte de 6 variables (any, sexe, grup, història, període de rehabilitació i origen) en la rehabilitació i socialització d’aquests. L’objectiu d’aquests centres consisteix en recuperar i socialitzar primats procedents de decomisos i ambients empobrits, tan a nivell físic com social, mitjançant el seu allotjament en ambients naturalitzats i la seva integració en grups socials estables. La hipòtesi de partida és que es produirà una millora en les condicions dels individus rescatats, que es trobaran diferències entre els dos anys d’estudi i que les diferents variables tindran efectes sobre el procés. Així doncs, l’objectiu principal és avaluar el procés de rehabilitació i socialització d’un grup de ximpanzés humanitzats en un centre de recuperació, a través de l’anàlisi de la seva conducta. Les dades observacionals han estat registrades mitjançant la tècnica de mostratge d’escombrat multifocal (Multifocal scan sampling method) activat per intervals o unitats de temps. S’han dissenyat dos índex de benestar (ICC,ICS) i l’efecte de les variables independents sobre les dependents ha estat avaluat mitjançant el model estadístic GLMM (Models lineals generalitzats mixtes). Els resultats del projecte han mostrat que hi ha una millora en les condicions dels individus al llarg del temps, però que la introducció de nous individus pot provocar inestabilitat sobretot en les conductes del tipus social. Diferents efectes de les variables; les variables sexe i any tenen un fort impacte en els resultats. La resta de variables tenen menys importància, tot i que caldria ampliar l’estudi o realitzar-ne de nous per veure si els resultats que presenten poden afirmar-se o no. es
dc.description.abstract This project has evaluated the welfare of 14 chimpanzees (Pan troglodytes) rescued in Fundació Mona through two years of observational study. In addition, the study taken into account the impact of 6 variables (year, gender, history, origin and rehabilitation period) in the rehabilitation and socialization of these. One of the main challenges primate rescue centres face is creating groups to socialize rescued individuals and promote the development of species-typical behaviours. The hypothesis is that there will be an improvement in the conditions of individuals rescued, found differences between the two years of study and the different variables will have different effects on the process. The aim of the study was to study the rehabilitation process and to establish variables that may influence the behavioural recovery of the chimpanzees. The observational data have been registered by the multifocal scan sampling method. We have designed two welfare’s index (ICC, ICS) and the effect of the independent variables on the dependent has been evaluated by means of the statistical model GLMM (Generalised linear mixed model). The results of the study have showed that there is an improvement in the conditions of the individuals along the time, but the introduction of new individuals can cause unsteadiness especially in the behaviours of the social type. Different effects on the variables; sex and age have had a strong impact on the results. The rest of variables have had less importance, although it would be necessary expand or realise new studies to see if the results that present can be affirmed or not. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 33 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject.other Ximpanzés es
dc.subject.other Animals -- Hàbits i conducta es
dc.subject.other Conducta social en els animals es
dc.title Rehabilitació i socialització d’un grup de ximpanzés (Pan troglodytes) humanitzats es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics