DSpace Repository

Futbol amb Base. Formació i educació, la clau de l’esport.

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Empresa i Comunicació
dc.contributor.author Carrillo Rodríguez, Sergio
dc.date.accessioned 2017-09-13T16:11:42Z
dc.date.available 2017-09-13T16:11:42Z
dc.date.created 2017
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5093
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract http://futbolambase.com/. És un projecte que donarà cabuda a tota mena d’entrevistes, reportatges i articles d’opinió sobre el futbol base amb un to educatiu i constructiu. Prèvia realització a aquesta part pràctica, la memòria recull tot allò que hem cregut imprescindible sobre el periodisme digital i el futbol abans de treballar en un blog de futbol base. Pel que fa a periodisme digital, trobareu què són els blogs, les seves tipologies i característiques més rellevants, així com també hem parlat dels gèneres principals del projecte: reportatge i entrevista. Actualment, tots els mitjans de comunicació en línia segueixen tres característiques comunes: el contingut multimèdia, els hipervincles cap a altres apartats del propi web o de pàgines alienes i la interacció, que és encara més gran amb les xarxes socials. Pel que fa a futbol base, la memòria conté unes primeres indicacions per conèixer una institució tan gran com la Federació Catalana de Futbol i les regles del joc, així com la difícil i desagraïda tasca dels àrbitres. L’actual marginació, cada cop més en decreixement, del futbol femení i la manca de valors educatius i formatius també hi són present. El portal web creat, per tant, és on investigar, descobrir i sacsejar tot allò que cou al voltant del futbol base actual. es
dc.description.abstract http://futbolambase.com/. It is a project that includes all kind of interviews, reports and opinion articles about base football with an educational and constructive tone. Before completing the practical part, the memory contains everything that we thought essential about digital journalism and football before working on a base football blog. As for journalism, you’ll find what blogs are, their types and most relevant characteristics, as well as we have talked about main genres in project: report and interview. Currently, all digital media follow three common characteristics: multimedia content, hyperlinks to other sections of the website or to external webs, and interaction, which is even bigger with social networks. Regarding to base football, the memory contains some early indications to know such a big institution as Federació Catalana de Futbol and football rules, as well as the difficult and thankless task of referees. The current marginalization of women’s football, increasingly in decline, and the lack of educational and formative values are also presents. The website created is where to investigate, discover and even shake what moves around base football. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 67 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject.other Futbol -- Blogs es
dc.subject.other Blogs es
dc.subject.other Periodisme electrònic es
dc.title Futbol amb Base. Formació i educació, la clau de l’esport. es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics