DSpace Repository

Com evoluciona el pensament dels infants sobre el cicle vital de les plantes

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Esquius i Monrós, Bernat
dc.date.accessioned 2017-09-18T16:57:16Z
dc.date.available 2017-09-18T16:57:16Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5120
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract En aquest TFG parlaré i reflexionaré sobre com els nens i nenes viuen i entenen diversos aspectes del cicle vital de les plantes. Les ciències naturals és una assignatura que permet treballar i relacionar molts continguts. El tema de les plantes és una qüestió de la qual molts autors han parlat de com es podria treballar a l’educació primària, molts arriben a la conclusió que una bona manera és treballant a partir de l’hort escolar i fent activitats que els alumnes puguin modelitzar. Aquest fet passa ja que és un tema difícil de treballar sobretot pels coneixements intuïtius que molts tenim. Aquest treball d’investigació l’he fet amb alumnes de 6è de primària, per tant, alumnes d’entre 11 i 12 anys. Totes les dades les he extret de tres entrevistes analitzant les produccions que han fet els nens i nenes a través d’una seqüència didàctica que he portat a terme a les pràctiques III. He pogut veure que a molts alumnes els hi ha costat canviar els conceptes sobre què és un fruit i una llavor i què necessita una planta per germinar. es
dc.description.abstract In this TFG I will consider how children comprehend and understand some aspects about the vital cycle plants. Natural science is a subject that give us the opportunity to work and link a lot of different issues. Many authors talk about how can teachers work plants in primary education. As a conclusion they think that using vegetable gardens pupils can model different kind of activities. This subject can be a bit difficult because of our intuitive thinking. I have developed this research in the 6th level of primary education, eleven or twelve-years-old pupils. I got the information by developing three interviews and by looking at children's productions that I did in a didactic sequence in my practicum III. I realised that many students have problems to change and learn some concepts as for example the difference between a fruit and a seed or what a plant needs to germinate. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 52 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Creixement (Plantes) es
dc.subject.other Germinació es
dc.subject.other Plantes -- Educació primària es
dc.title Com evoluciona el pensament dels infants sobre el cicle vital de les plantes es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics