DSpace Repository

Estudi epidemiològic de les lesions musculars en un equip de divisió d’honor de bàsquet

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Alba Jiménez, Clàudia
dc.date.accessioned 2017-10-26T18:30:35Z
dc.date.available 2017-10-26T18:30:35Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5221
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract Introducció: El bàsquet s’ha convertit en un esport cada vegada més físic en el que el contacte s’accepta i, sobretot, s’espera. Així doncs, la freqüència de lesions ha anat augmentant. Malgrat aquesta alta incidència lesional, estudis concrets de lesions musculars en el bàsquet són escassos. Objectiu. El principal objectiu d’aquest estudi va ser millorar el coneixement de les lesions musculars d’un equip professional de bàsquet per poder definir les causes i les conseqüències principals per a una millor prevenció d’aquestes. Materials i Mètode. Aquest estudi va ser descriptiu, longitudinal i retrospectiu. Es van estudiar 58 lesions d’un equip de Divisió d’Honor de bàsquet durant la temporada 2014-2015 i 2015-2016. Vint lesions musculars es van estudiar de manera més específica. Resultats. Els jugadors més joves, d’entre 18 i 24 anys i els jugadors més grans, amb més de 30, van patir el 90% de les lesions musculars de l’equip. Els jugadors joves van patir el 81% de lesions durant el primer període de la temporada. Pel que fa a la posició dels jugadors, els pivots van patir el 45% de lesions. El 60% van ser a causa de les deficiències en el control neuromuscular i el 40% restant, a causa dels traumatismes. Les lesions musculars van requerir 76 dies d’inhabilitació. Conclusions. Les variables que es poden definir com a factor de risc per patir una lesió muscular van ser: l’edat, el període de la temporada i la posició dels jugadors. es
dc.description.abstract Background. Basketball has increasingly become a more physical sport in which contact is not only accepted but also expected. Thus, the frequency of injuries in today's basketball is greater than in the past. Despite this high incidence of injuries, specific studies of muscle injuries in the sport are scarce. Objective. The main aim of this study was to improve the understanding of muscular injuries of a professional basketball firs-division team to define causes and consequences leading to a better prevention of them. Methods. A descriptive, longitudinal and retrospective study was conducted. A total of 58 injuries were studied in a professional basketball first-division team during 2014-2015 and 2015-2016 seasons. Twenty muscle injuries during this period were specifically considered. Results. The youngest players, aged between 18 and 24 years old and the oldest players, with more than 30, suffered 90% of the muscular injuries of the team. Eighty-one percent of the young players suffered muscular injuries during the first period of the season. Considering game-role, centers experienced 45% of the injuries. Sixty percent were due to deficiencies in neuromuscular control and the remaining 40%, due to traumatic injuries. Muscle injuries required 76 days of temporary disability. Conclusions. Variables considered as risk factors for suffering a muscle injury were: age, the period of the season and the position of the players. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 76 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Basquetbol es
dc.subject.other Esports -- Lesions es
dc.title Estudi epidemiològic de les lesions musculars en un equip de divisió d’honor de bàsquet es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics