DSpace Repository

Estereotips que generen identitats: les persones marroquines en l’entorn de Vic

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Arxé i Barfull, Ramon
dc.date.accessioned 2017-11-10T15:30:23Z
dc.date.available 2017-11-10T15:30:23Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5247
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract L’objectiu principal d’aquesta recerca és conèixer quins efectes genera la convivència entre les persones autòctones i les persones marroquines en l’entorn del municipi de Vic. Prèviament a l’estudi, es pot observar una part teòrica sobre el fenomen migratori tant a nivell global com regional. Seguidament, es fonamenten alguns conceptes envers la influència del canvi d’entorn en la identitat de les persones i la seva relació amb els estereotips, els prejudicis, la discriminació i l’estigma sociocultural. Aquesta part teòrica serà utilitzada més endavant per tal d’elaborar un qüestionari que serveixi per realitzar un anàlisi descriptiu de la percepció i els atributs d’una mostra de la població autòctona respecte el col·lectiu marroquí. Tanmateix, a través de dues entrevistes a persones marroquines es pretén detectar quins aspectes tenen més influència en les seves vides. Finalment, després d’analitzar la informació obtinguda, es redacten una sèrie de conclusions i reflexions finals per tal de respondre a la pregunta d’investigació inicial. es
dc.description.abstract The main aim of this research is to know the effects generated by the cohabitation between native people and Moroccan people in Vic's city environment. Previously the study, you can see a theoretical part about the migratory phenomenon on a global and regional level. After, some concepts are argued; the influence of changing the environment on people's identity and its relation with stereotypes, harms, discrimination and the socio-cultural stigma. This theoretical part will be used afterwards to elaborate a useful survey to make a descriptive analysis about the perception and the attributions of a native sample in relation to the Moroccan collective. In the same way, it is expected to detect which aspects have more influence in Moroccan people lives by interviewing two Moroccan people as sample of their collective. Finally, when all the received information has been analyzed is used to redact the conclusions and the final reflections with the goal to answer the initial investigation question. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 82 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Convivència es
dc.subject.other Emigració i immigració es
dc.subject.other Discriminació racial es
dc.subject.other Prejudicis
dc.title Estereotips que generen identitats: les persones marroquines en l’entorn de Vic es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics