DSpace Repository

Intel·ligència artificial a l’habitatge

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Lara Linares, Àlex
dc.contributor.author Prat Pladevall, Gil
dc.date.accessioned 2017-11-14T19:26:06Z
dc.date.available 2017-11-14T19:26:06Z
dc.date.created 2017-09
dc.date.issued 2017-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5268
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract En aquest Treball de Final de Grau s'ha plantejat un projecte al qual hem buscat solució com a enginyers. Un client necessita una solució domòtica innovadora amb unes característiques específiques i totalment flexible a noves integracions. Al ser tant específic, ho crearem des de 0, tant disseny com sistema electrònic. El mirall serà principalment destinat a l'habitatge, pel que hem dissenyat un sistema a través del qual l'usuari podrà veure en tot moment l'estat de la seva casa, ja sigui des de la tauleta o bé des de qualsevol lloc amb connexió a internet. L'objectiu principal del projecte és a partir d'una recerca exhaustiva, seleccionar el millor tipus de solució que s'adeqüi a les necessitats del nostre client, intentant reduir el màxim possible el cost sempre respectant la qualitat, fiabilitat i seguretat de l'aparell. Posteriorment es farà la proposta de disseny i una tria dels components adequats. Per tant, l'objectiu principal serà enllaçar la mecànica dissenyada i construïda amb tota l'electrònica i sistemes externs com el Web, fent que la nostra solució funcioni i treballi de manera estable i amb una autonomia acceptable. Es poden tenir molts problemes derivats tant d'alimentació, connexió i que el sistema no estigui ben dissenyat ja sigui electrònicament, mecànicament o ambdós sentits. També el tema de la connexió pot donar molts problemes així com els sistemes cognitius de Microsoft. El resultat del projecte ha set molt acceptable, tenim un mirall que reconeix i funciona de forma estable, ja fins aquí és tot un èxit, comptant que fer una estructura i dissenyar un sistema electrònic i de control desde 0 és molt complicat. A part d'això, les ordres cap al controlador esclau funcionen perfectament així com el reconeixement facial provat en diferents condicions inclús en condicions adverses de llum, així com el reconeixement de veu. Hem estructurat el treball en 9 capítols, els dos més importants són el 3 que és la definició del projecte i el 6 que és l'explicació del programa. En quant al treball personal, en Gil Prat s'ha encarregat de la part de programació de l'app, web, api i base dades i l'Alex Lara s'ha encarregat de tot el sistema electrònic, mecànic, controlador esclau, i també interfície del programa, els altres capítols han estat confeccionats a parts iguals pel dos, els quals no es poden partir ja que contenen feina comuna i dels dos. Tot i fer cadascú una part, per tal de que tot el sistema treballés conjuntament hi ha hagut consens en totes les decisions per saber si tot era compatible i treball conjunt. es
dc.description.abstract In this Final project we have a project which we have to resolve as engineers. A customer needs a home automation solution with specific characteristics and totally flexible for future integrations. Because of its specificity, we will create it from 0, all the design and electronic system. This mirror will be mainly designed for home-use, so we have designed a system which will allow to user knowing ever the State of his home, from tablet or from anywhere having internet connectivity. Main purpose of this project is to do an exhaustive research and after that selecting the best solution, that will fit our customer needs, ever trying to reduce as much as possible the costs, respecting quality, reliability and security. After that design purpose will be done and also components will be chosen. In short, our main purpose will be to link mechanics with electronic parts and all external systems like Web, being sure that our solution works and flies in a stable way and with a good autonomy. In this project a lot of problems can appear, mainly derived from power supply, connections and also due to bad electronic or mechanic design. Connectivity can also give us a lot of problems, also Microsoft Cognitive Services. Result of this project has been very acceptable, we have a mirror recognising and working stable, this is a success but moreover, commands given to controller work perfectly and also facial and voice recognition tested in different conditions. Related to personal work, Gil Prat has been responsible of app development, web, api and database and Alex Lara has been responsible of all electronic part, mechanical, slave controller and app interface, other chapters have been done in equal part and can't be split because they have common work. Although having done different parts each one, all decisions have been approved by both and worked jointly. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 121 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Intel·ligència artificial es
dc.subject.other Domòtica es
dc.title Intel·ligència artificial a l’habitatge es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics