DSpace Repository

Descripció i avaluació de l’estigma social envers el trastorn mental

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Espelt Sallent, Ariadna
dc.date.accessioned 2017-11-15T16:13:56Z
dc.date.available 2017-11-15T16:13:56Z
dc.date.created 2017-05
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5271
dc.description Curs 2016-2017 es
dc.description.abstract L’estudi té com a objectiu descriure i avaluar l’estigma social, de la població estudiada, envers el trastorn mental. A més, pretén corroborar diferents hipòtesis plantejades. La investigació s’ha realitzat a través d’un disseny no experimental, concretament del disseny per enquesta, transversal. S’ha utilitzat el mostreig no probabilístic, accidental. La mostra és de 137 persones, d’entre 18 i 82 anys. Per tal d’obtenir els resultats, s’ha publicat a les xarxes socials la versió adaptada al castellà del qüestionari CAMI (Cuestionario de actitudes de la comunidad hacia las personas con enfermedad mental). Els principals resultats mostren que la població estudiada té estigma envers les persones diagnosticades, sobretot tendint a expressar una conducta paternalista i a veure-les com a inferiors, encara que expressen una actitud positiva envers la inserció de les persones amb un trastorn mental a la societat. Es podria concloure que les accions realitzades estan contribuint positivament a disminuir l’estigma i a potenciar la normalització del trastorn mental. es
dc.description.abstract The study has the objective to describe and evaluate the social stigma, of the studied population, in front of the mental disorder. Besides, it pretends to corroborate different hypotheses. The investigation has realised through a no experimental design, specifically the interview design, transversal. It has used the no probabilistic sample, accidental. The sample is of 137 people, between 18 and 82 years. In order to collect the results, it has published in the social networks the Spanish adapted version of CAMI questionnaire (Community Attitudes towards Mental Illness). The main results are that the studied population shows stigma in front of the people diagnosed, especially tending to express a paternalist behaviour and to see them as inferiors, although they show a positive attitude in front of the insertion of people with a mental disorder to the society. It could conclude that the conducted actions are contributing positively to diminish the stigma and to promote the normalisation of the mental disorder. es
dc.format application/pdf
dc.format.extent 57 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Malalties mentals es
dc.title Descripció i avaluació de l’estigma social envers el trastorn mental es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics