DSpace Repository

Anàlisi de glicoproteïnes per HPLC i ELISA

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Rocabruna Cabanas, Ivet
dc.date.accessioned 2018-10-31T17:41:10Z
dc.date.available 2018-10-31T17:41:10Z
dc.date.created 2018-06
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5560
dc.description Curs 2017-2018
dc.description.abstract En aquest treball es busca la validació d’un mètode d’HPLC per a dos productes d’una empresa farmacèutica (DIVASA-FARMAVIC, S.A.) que contenen dues glicoproteïnes d’interès terapèutic. Fins ara, per poder passar els productes a la fase de validació del procés de fabricació, l’empresa en controla la qualitat i quantitat mitjançant la tècnica ELISA. Durant el desenvolupament del mètode d’HPLC es continua utilitzant la tècnica ELISA ja que aporta informació complementària d’interès. Amb la tècnica d’HPLC s’aconsegueix la identificació de les glicoproteïnes de la mostra però no s’aconsegueix portar a terme la validació total del mètode. La part d’identificació és la primera fase en el procés de validació del mètode. La dificultat de l’anàlisi ha obligat a fer moltes proves abans que s’hagin pogut detectar correctament les glicoproteïnes en el cromatograma. Fora del treball es continuarà la validació del mètode per als productes. Però, prèviament, s’haurà de resoldre el principal problema que s’ha trobat durant la fase d’identificació. Hi ha un problema en l’envasat del producte que degrada una de les dues glicoproteïnes, això fa que no hi hagi una bona detecció d’aquesta glicoproteïna pel mètode ELISA i una mala detecció de totes dues pel mètode HPLC. Aquest fet s’ha de solucionar abans de poder vendre el producte al mercat. es
dc.description.abstract The aim of this project is to find a way to validate an HPLC method on two products from a pharmaceutical enterprise (DIVASA-FARMAVIC, S.A.) which contain two glycoproteins of great therapeutic interest. So far, the enterprise controls the quality and quantity of the products using the ELISA technique to be able to validate them during the manufacturing process. The ELISA technique is still used during the development of the HPLC method because it provides complementary information of great interest. The HPLC technique allows to identify the glycoproteins of the sample but doesn’t achieve the total validation of the method. The identification part is the first phase on the validation method process. The difficulties on the analysis have led to do a lot of tests before the glycoproteins could be properly detected on the chromatogram. Apart from what this project aims to do, the validation of the method by HPLC will still be operating. However, the main issue found in the identification phase should be taken into consideration and solved previous to the validation. This main issue concerns the packaging of the product considering that this process deteriorates one of the glycoproteins. Therefore, neither this damaged glycoprotein is well detected by the ELISA method nor any of the glycoproteins are well detected by HPLC method. This problem should be examined and evaluated before setting in motion the sale of the product to the clients. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 90 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Glicoproteïnes es
dc.title Anàlisi de glicoproteïnes per HPLC i ELISA es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics