DSpace Repository

Variacions climàtiques Osona - Vallès Oriental seguint el transcurs del riu Congost

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Pujol Costa, Albert
dc.date.accessioned 2018-11-08T10:58:38Z
dc.date.available 2018-11-08T10:58:38Z
dc.date.created 2018-06
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5567
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract En aquest Treball de Final de Grau s’exposen els resultats de l’estudi de les variacions climàtiques existents entre Osona i el Vallès Oriental seguint el transcurs del riu Congost. Els resultats s’han obtingut a partir de les dades meteorològiques corresponents a nou observatoris: Vic (499 m), Malla (570 m), Tona (607 m), Hostalets de Balenyà (544 m), Centelles (550 m), Figaró – Montmany (330 m), La Garriga (265 m), Granollers (202 m) i Vilanova del Vallès (126 m). L’objectiu principal de l’estudi és observar els canvis en el clima i comprovar l’existència de microclimes en aquesta zona de relativament curta extensió, a causa de les diferències de l’orientació, la distància al mar o el relleu. L’anàlisi de les dades s’ha dut a terme elaborant el climograma de Gaussen, els gràfics de l’evolució de precipitació total i temperatura mitjana anual i el gràfic de la distribució de la precipitació per estacions. Els resultats del projecte indiquen la presència de particularitats climàtiques ocasionades per l’engorjada del Congost i la presència de serralades i depressions. L’obertura a la Plana del Vallès provoca un augment de la temperatura mitjana anual d’uns 2ºC respecte al Figaró (en ple Congost) i un descens cap a Vilanova del Vallès, ja que està situat al vessant obac de la Serralada Litoral. Cal remarcar, la importància de la proximitat al mar Mediterrani com a condicionant del clima i la presència de l’efecte Foehn al massís del Montseny, on el vessant oriental, que rep el vent del mar ascendent, és netament més humit que el vessant del Congost. Amb totes aquestes dades, s’ha relacionat el tipus de clima amb la vegetació potencial de cada zona, amb el roure martinenc a la Plana de Vic i l’alzinar cap a la zona del Vallès. Finalment, s’ha constatat l’augment de les temperatures a Granollers i Vic on en les dues localitats han augmentat 0,9ºC en els últims 30 anys, fet que demostra l’existència del canvi climàtic.
dc.description.abstract This Final Degree Project exposes the results obtained from the study of the existing climate variations between Osona and Vallès Oriental, following the course of Congost River. The results have been obtained through the analysis of meteorological data from nine observatories: Vic (499 m), Malla (570 m), Tona (607 m), Hostalets de Balenyà (544 m), Centelles (550 m), Figaró – Montmany (330 m), La Garriga (265 m), Granollers (202 m) and Vilanova del Vallès (126 m). Therefore, the main objective of the project is to observe the climate differences and to prove the existence of microclimates inside this short extension zone, due to differences in orientation, distance from the sea or relief. The data analysis has been carried out with the Gaussen climograph, the graphics of total precipitation and mean annual temperature evolution and the graphic of seasonal precipitation. The results of the project indicate the presence of climate particularities arising from the gorge morphology of Congost River and the presence of mountain ranges and depressions. The exit of this gorge to the Plana del Vallès causes an increase of 2oC in the mean annual temperature with respect to Figaró and a decrease in Vilanova del Vallès, due to its location on the shady side of the Serralada Litoral. In addition, it is necessary to emphasize on the importance of the Mediterranean Sea proximity as a determining factor of the climate and the presence of the Foehn effect in the Montseny Massif, where the oriental side, which receives the ascending sea wind, is clearly wetter than the Congost side. By assessing all the data, the climate type has been related to the potential vegetation of each zone, with Quercus pubescens in the Plana de Vic and Quercus ilex in the Vallès zone. Finally, an increase in the temperatures of Granollers and Vic has been observed, rising 0.9oC in the last 30 years, which indicates the existence of climate change.
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 61 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Climatologia es
dc.subject.other Canvis climàtics es
dc.subject.other Osona es
dc.subject.other Vallès Oriental es
dc.subject.other Congost es
dc.title Variacions climàtiques Osona - Vallès Oriental seguint el transcurs del riu Congost es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics