DSpace Repository

Influència dels paràmetres ambientals sobre la biodiversitat i l’estat ecològic en basses d’Osona

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Ortega i Colet, Pau
dc.date.accessioned 2018-12-20T10:53:04Z
dc.date.available 2018-12-20T10:53:04Z
dc.date.created 2018-09
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5617
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract Les basses d’aigua dolça en paisatges agrícoles fragmentats representen importants reservoris per a la biodiversitat. Degut a la pressió antròpica, aquests hàbitats pateixen una degradació del seu estat de conservació, provocant un estat ecològic pobre d’aquestes petites masses d’aigua i la pèrdua de riquesa i diversitat d’espècies. En aquest treball s’han seleccionat el zooplàncton i els amfibis per veure com la diversitat i riquesa d’espècies del primer grup i la riquesa del segon es relacionen amb paràmetres ambientals que determinen l’estat ecològic de 10 basses de la comarca d’Osona. Per a portar a terme aquest estudi, s’han estudiat paràmetres fisicoquímics de l’aigua, així com l’estat de conservació i la qualitat de l’aigua utilitzant els índex ECELS i QAELS respectivament, de les basses seleccionades. Mitjançant regressions lineals múltiples, es van relacionar aquestes variables ambientals amb les nostres variables d’estudi. El resultat obtingut mostra una relació negativa entre la diversitat i riquesa de zooplàncton amb la concentració de dos nutrients (amoni i fosfat respectivament). També es van relacionar els 2 índex d’estat ecològic amb els paràmetres ambientals i es va veure que l’estat de conservació de la bassa està relacionat negativament amb la concentració d’amoni de l’aigua. es
dc.description.abstract Freshwater ponds in fragmented agricultural landscapes represent important reservoirs for biodiversity. Due to the anthropic pressure, these habitats suffer a degradation of their state of conservation, causing a poor ecological status of these small water bodies and the loss of species’ richness and diversity. In this work, zooplankton and amphibians have been selected to see how the diversity and richness of species of the first group and the richness of the last one relate to environmental parameters that determine the ecological status of 10 ponds in Osona region . To carry out this study, physicochemical parameters of the water, as well as the state of conservation and water quality, have been studied using the ECELS and QAELS indexes, respectively, of the selected ponds. Through multiple linear regressions, these environmental variables were related to our study variables. The result obtained shows a negative relationship between zooplankton diversity and richness with the concentration of two nutrients (ammonium and phosphate respectively). The 2 ecological status indexes were also related to the environmental parameters and it was found that the pond conservation status is negatively related to the concentration of ammonium. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 50 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Aigua dolça es
dc.subject.other Biodiversitat es
dc.title Influència dels paràmetres ambientals sobre la biodiversitat i l’estat ecològic en basses d’Osona es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics