DSpace Repository

Anàlisi de la diversitat de mides i d’espècies del zooplàncton en llacunes i basses d’aigua dolça (Osona i La Garrotxa)

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Peña Carmona, Genís
dc.date.accessioned 2018-12-20T11:05:13Z
dc.date.available 2018-12-20T11:05:13Z
dc.date.created 2018-07
dc.date.issued 2018-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5618
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract Les basses o llacunes d’aigua dolça (temporals o permanents) presenten una gran importància ecològica. Les seves condicions ambientals les converteixen en ecosistemes clau per a organismes aquàtics i terrestres, sobretot quan es troben a espais amb una elevada fragmentació. Malgrat la seva rellevància, l’augment de la pressió antròpica dels últims anys provoca la regressió d’aquests hàbitats tan vulnerables. Amb aquest estudi, es va voler determinar l’efecte provocat per les interaccions biològiques i diferents paràmetres ambientals en la variació de l’índex de diversitat de mides i la diversitat d’espècies de les comunitats zooplanctòniques. Per portar-ho a terme, es van escollir diverses basses d’aigua dolça de les comarques d’Osona i la Garrotxa, les quals estan vinculades a una elevada activitat agrícola i ramadera. Per portar-ho a terme, s’han estudiat els paràmetres físicoquímics, els aspectes físics, i l’estat de conservació de cada bassa. Posteriorment, l’efecte d’aquests factors biòtics i abiòtics van ser estudiats amb l’índex de diversitat de mides, l’índex de Shannon i la riquesa d’espècies, mitjançant models de regressió i tests d’anàlisi de variància ANOVA. Segons els resultats obtinguts, es va trobar una relació positiva entre l’estat de conservació de les basses i la riquesa d’espècies. Tot i així, la resta de variables estudiades no va mostrar relació entre elles. Per tant, són necessaris futurs estudis per adquirir un coneixement més àmpli sobre les interaccions d’aquestes variables a les masses d’aigua d’interior. es
dc.description.abstract The temporary or permanent freshwater ponds and lagoons have a high ecological importance. Their environmental conditions make them crucial ecosystems for terrestrial and aquatic organisms, especially for those located in high fragmented spaces. Despite their relevance, during the last years, these habits become vulnerable due to an increased in anthropogenic pressure. Thus, the current study was aimed to assess the effect of biological interactions and various environmental parameters in determining the size and taxonomic diversity of zooplankton communities. For that reason, these communities were evaluated in several freshwater ponds located in Osona and the Garrotxa. Actually, these regions are characterized by an important agricultural and livestock activity, which is directly linked to the quality of water. Firstly, we evaluated some physicochemical parameters, physical aspects as well as the conservation status of each freshwater pond. Then, the effect of these biological and environmental parameters was studied with the size, taxonomic and Shannon diversity of zooplankton species using regression models and ANOVA tests. Considering the obtained results, we found that there is a positive relationship between the conservation status with the taxonomic diversity. However, the rest of the studied variables did not show a relation between them. Overall, these results reinforce the importance of preserving these habitats. In addition, future studies are needed to fully understand the interaction of these variables in inland water bodies. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 51 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Aigua dolça es
dc.subject.other Biodiversitat es
dc.subject.other Zooplàncton d'aigua dolça es
dc.title Anàlisi de la diversitat de mides i d’espècies del zooplàncton en llacunes i basses d’aigua dolça (Osona i La Garrotxa) es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics