DSpace Repository

Com un treball per intel·ligències múltiples repercuteix a la motivació dels alumnes i de les alumnes a l’aula?

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Saiz i Alexandre, Eric
dc.date.accessioned 2019-02-12T18:44:03Z
dc.date.available 2019-02-12T18:44:03Z
dc.date.created 2018-05-14
dc.date.issued 2018-05-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5685
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract L’educació que assegura la presència, la participació i el progrés de tots els alumnes1 a l’aula ordinària, utilitza l’estratègia de treball en equips cooperatius com a metodologia d’ensenyament-aprenentatge i comprèn les intel·ligències múltiples humanes i les potencia al mateix nivell, influencia positivament a la motivació de tots els alumnes davant el seu procés d’aprenentatge a l’escola. El treball, a través de la teorització envers la concepció de l’educació inclusiva, de l’estratègia d’aprenentatge cooperatiu i de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples, pretén respondre, focalitzant l’estudi de recerca en un context determinat i uns participants específics, la hipòtesi plantejada. Per tal d’aconseguir-ho, es dissenya i es desenvolupa, en una aula en concret d’escola, una intervenció didàctica basant-se en aquesta nova manera d’entendre l’educació. es
dc.description.abstract Education that ensures all of the students’ attendance, participation and progress in an ordinary classroom, uses cooperative teamwork strategies as a learning-teaching method and comprises multiple human intelligences and powers them to a same level, thus positively influencing all of the students’ motivation upon their learning process at school. This essay, through the theorisation towards the conception of inclusive education, strategies of cooperative learning and the Theory of Multiple Intelligences, tries to answer, with its research environment focusing on a determined context and specific partakers, the suggested hypothesis. In order to reach this goal/In order to do so, a didactic intervention, based on this new way of understanding education has been designed and developed in a school classroom. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 53 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Aprenentatge -- Treball en equip es
dc.subject.other Intel·ligències múltiples es
dc.title Com un treball per intel·ligències múltiples repercuteix a la motivació dels alumnes i de les alumnes a l’aula? es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics