DSpace Repository

Canvis en la personalitat desprès de patir un càncer de mama

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Subirats Vila, Àlex
dc.date.accessioned 2019-02-19T18:54:48Z
dc.date.available 2019-02-19T18:54:48Z
dc.date.created 2018-05-14
dc.date.issued 2018-05-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5695
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract En aquest estudi ens centrarem en investigar quins trets de la personalitat s’han modificat desprès de patir un càncer de mama. Per fer-ho, hem descrit tota aquella informació que hem considerat rellevant per a crear una base teòrica que recolzi el treball. Parlarem sobre la malaltia en si, la forma en la que t’afecta física i psicològicament, de com els tractaments utilitzats afecten sobre les subjectes, dels tipus de personalitats existents i del pes que té la personalitat en el benestar psicològic de les persones. Posteriorment, com a part pràctica, hem realitzat una entrevista per poder extreure aquelles dades que considerem necessàries del moment previ a la malaltia i, seguidament, hem passat un test de personalitat per comprovar quins son els trets actuals. Els resultats obtinguts ens mostren que les subjectes, prèviament al diagnòstic de la malaltia, compartien trets com inseguretat, baixa extraversió, facetes evitatives i repressió. Arrel de haver sofert la malaltia, veiem que totes prenen consciència d’aquests aspectes que tenen que canviar o modificar, tot i que a dia d’avui hem comprovat que encara no ha han aconseguit, tot hi estar-ho treballant .Per últim, relacionem els conceptes esmentats en aquest estudi amb els resultats obtinguts. A més, introduïm el concepte de “resiliència” com a fil conductor d’aquests canvis emocionals desprès de superar la malaltia. es
dc.description.abstract In this study we will focus on investigating what personality traits have been modified after suffering from breast cancer. To do this, we have described all the information that we considered relevant to create a theoretical basis that supports the work. We will talk about the disease itself, the way in which it affects you physically and psychologically, how the treatments used affect the subjects, the types of personalities existing and the weight that has the personality in the psychological well-being of people. Subsequently, as a practical part, we have conducted an interview to extract those data that we deem necessary from the moment before the illness, and then we have passed a personality test to check the current features. The results obtained show that the subjects, prior to the diagnosis of the disease, shared features such as insecurity, low extraversion, avoidance and repression. As a result of having suffered the disease, we see that all are aware of these aspects that need to be changed or modified, although today we have verified that they have not yet managed to work on it. Finally, we relate the concepts mentioned in this study with the results obtained. In addition, we introduce the concept of "resilience" as a driver of these emotional changes after overcoming the disease. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 39 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Mama -- Càncer es
dc.subject.other Mama -- Càncer -- Aspectes psicològics es
dc.title Canvis en la personalitat desprès de patir un càncer de mama es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics