DSpace Repository

Anàlisi de 6 programacions de medi per determinar el model didàctic utilitzat en l’ensenyament del cos humà

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Innovació en Didàctiques Específiques
dc.contributor.author Arumí Codinach, Ingrid
dc.date.accessioned 2019-03-14T19:01:34Z
dc.date.available 2019-03-14T19:01:34Z
dc.date.created 2018-09
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5743
dc.description Curs 2017-2018 es
dc.description.abstract El treball final de màster s’ha basat en realitzar una investigació qualitativa, concretament un estudi de cas d’unes programacions de medi elaborades per unes mestres d’un centre escolar de la comarca d’Osona. L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar el model didàctic que utilitzen els mestres d’una escola de la comarca d’Osona en relació a l’ensenyament – aprenentatge del cos humà i de les funcions vitals. Per poder comprovar aquest objectiu es va seguir un procediment on es recollien i s’analitzaven les dades a partir d’uns instruments específics per a cada procés. Els instruments utilitzats per recollir les dades han estat programacions de medi, entrevistes a les mestres de medi i a la directora, recursos i materials creats pels infants i l’observació directe. I els instruments utilitzats per analitzar les dades recollides han estat les diferents categories basades amb la tesi de Jordi Martí (2016). Els resultats obtinguts han servit per donar resposta a la pregunta de recerca. Finalment, la conclusió d’aquest estudi és que les mestres de medi d’aquest centre utilitzen un model didàctic de transmissió – recepció tot proposant algunes tasques manipulatives per treballar alguns dels conceptes bàsics de la seqüència didàctica. es
dc.description.abstract The final master work has been based on realising a qualitative research, specifically a study of case of some science programmings elaborated by some teachers of a school in Osona region. The objective of this research is to analyse the didactic model used by the teachers of this school in relation to teaching – learning of the human body, in special the vital functions. In order to verify this objective I followed a process where the dates collected from some specific instruments were its analysed. The instruments used to collect the dates have been some science programmings, interviews with the teachers and the Head Teacher, resources and different materials created by children and the direct observation. And the instruments that I used to analyse the dates were the different categories based on Jordi's Martí (2016) thesis. The results that I obtained have used to give an answer to the research question. Finally, the research conclusion is that the science teachers use a transmission – reception model, proposing some manipulation tasks to work some of basic concepts of the didactic sequence. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 165 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Cos humà -- Ensenyament es
dc.title Anàlisi de 6 programacions de medi per determinar el model didàctic utilitzat en l’ensenyament del cos humà es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics