DSpace Repository

A comparative study of the factors influencing students' motivational profile in English learning

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Cortés Soler, Laia
dc.date.accessioned 2019-08-02T07:21:28Z
dc.date.available 2019-08-02T07:21:28Z
dc.date.created 2019-05-17
dc.date.issued 2019-05-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5886
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract Motivation is a very commonly studied area regarding language learning. It has been widely proven that motivated learners achieve better results than those who lack motivation. This study attempts to analyze the motivational profile of Year-6 students of two Catalan schools. To do so, a Likert scale questionnaire was administered, and focus groups were carried out. The factors evaluated in this study are: attitude, opinion of EFL speakers, motivation, current L2 self, ideal future L2 self, family attitude and school English lessons. The results of this study show that regardless of the differences between the students of the two schools (in terms of L1, home language, socioeconomic level and extracurricular English activities), factors such as motivation or attitude appear to be similar in both schools. Analyzing the correlations between the seven factors that may affect motivation, the two schools show slight differences on the influences of these factors on motivation and attitude. However, there appear to be some factors that are important in one school and not in the other (e.g., opinion of EFL speakers and family attitude). es
dc.description.abstract La motivació és una àrea de l’aprenentatge de la llengua molt estudiada. Ha sigut àmpliament demostrat que els aprenents motivats assoleixen millors resultats que aquells a qui els manca la motivació. Aquest estudi pretén analitzar el perfil motivacional d’estudiants de 6è de primària de dues escoles catalanes. Per fer-ho, es va administrar un qüestionari d’escala Likert, i es van dur a terme grups de discussió. Els factors avaluats en aquest estudi són: actitud, opinió dels parlants d’anglès com a llengua estrangera, motivació, visió del present “jo en L2”, visió de l’ideal futur “jo en L2”, actitud de la família i classes d’anglès de l’escola. Els resultats d’aquest estudi mostren que malgrat les diferències entre els estudiants de les dues escoles (en termes de L1, llengua de casa, nivell socioeconòmic i classes extraescolars d’anglès), factors com la motivació o l’actitud són similars. Analitzant les correlacions entre els set factors que poden afectar la motivació, les dues escoles mostren petites diferències en les influències d’aquests en la motivació i l’actitud. Malgrat això, hi ha alguns factors que són importants en una escola i no en l’altra (p.ex., opinió dels parlants d’anglès com a llengua estrangera i actitud de la família). es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 21 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Llenguatge i llengües -- Ensenyament es
dc.subject.other Motivació en l'educació es
dc.title A comparative study of the factors influencing students' motivational profile in English learning es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics