DSpace Repository

Rehabilitació prèvia a cirurgia del lligament creuat anterior en futbolistes: protocol adaptat per injert de tendó rotulià

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Boix Muns, Ariadna
dc.date.accessioned 2019-11-19T16:54:50Z
dc.date.available 2019-11-19T16:54:50Z
dc.date.created 2019-05
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/5996
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract La ruptura del LCA és una lesió freqüent en el futbol però existeixen molt pocs estudis sobre l‘eficàcia de la rehabilitació pre-quirúrgica. Objectiu: avaluar l‘eficàcia d‘un programa de rehabilitació pre-operatori en quant a l‘augment de la funcionalitat de genoll i dolor a curt i llarg termini després de la intervenció quirúrgica de reconstrucció de LCA específic per injert de tendó rotulià (HTH). Metodologia: es tracta d‘un estudi pilot, tipus assaig clínic aleatoritzat amb una mostra de 60 participants, futbolistes de 8 equips de 2a divisió B de la lliga espanyola, distribuïts en 2 grups de 30 participants cadascú: grup intervenció (rebrà la rehabilitació pre-quirúrgica convencional a més del protocol específic) i el grup control, que només rebrà la rehabilitació pre-quirúrgica convencional. Es duran a terme 15 sessions de 45-75 minuts cada una en un període d‘intervenció de 5 setmanes (3 sessions per setmana), just abans de la intervenció quirúrgica de reconstrucció del LCA. Cada pacient serà avaluat a intervals regulars: els resultats d‘interès (mesures sobre la funcionalitat de genoll i dolor) seran els recollits just abans de l‘aplicació del programa, després d‘aquest, 1 i 2 mesos més tard, i també 2 anys després d‘aquesta. S‘utilitzarà el qüestionari KOOS com a instrument d‘avaluació de la funcionalitat de genoll i l‘escala EVA per avaluar específicament el dolor. S‘analitzaran els resultats mitjançant el programa estadístic SPSS per arribar a les conclusions oportunes referents a l‘eficàcia del protocol. Limitacions de l’estudi: Estudi de llarga durada, financiació limitada, mida de la mostra insuficient, riscos de la rehabilitació en fase molt aguda, influències en el test KOOS, no participació dels fisioterapeutes de cada club, protocol post-quirúrgic convencional amb grans diferències entre els clubs es
dc.description.abstract ACL tear is a frequent football injury but there are very few studies related to the effectiveness of pre-surgical rehabilitation. Objective: To evaluate the effectiveness of a preoperative rehabilitation program in terms of knee functionality and pain, in the short and long term after the surgical reconstruction with a patellar graft (BTB). Methodology: This is a pilot study with a randomized sample of 60 participants, soccer players from 8 teams of 2nd division B of the Spanish League, distributed in 2 groups of 30 participants each: intervention group (will receive the conventional pre-surgical rehabilitation as well as the specific protocol) and the control group, which will only receive conventional pre-surgical rehabilitation. The intervention will consist in 15 sessions of 45-75 minutes each, during 5 weeks (3 sessions per week) just before the surgery. Each patient will be evaluated at regular intervals: the results of interest (measures of knee functionality and pain) will be collected just before the application of the program, after this, 1 and 2 months, and also 2 years later. The KOOS questionnaire will be used as an instrument for assessing the functionality of the knee and EVA scale to specifically evaluate the pain. The results will be analyzed through the SPSS statistical program to reach the relevant conclusions regarding the effectiveness of the protocol. Limitations of the study: Long-term study, limited funding, insufficient sample size, risks of rehabilitation in a very acute phase, influences in the KOOS test, non-participation of the physiotherapists of each club, conventional post-surgical protocol with great differences between the clubs es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 81 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Futbol -- Accidents i lesions es
dc.subject.other Rehabilitació es
dc.subject.other Lligaments -- Ferides i lesions es
dc.title Rehabilitació prèvia a cirurgia del lligament creuat anterior en futbolistes: protocol adaptat per injert de tendó rotulià es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics