DSpace Repository

La kinesiofòbia com a factor clínic del pronòstic en una lesió esportiva de lligament creuat anterior

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Martínez Huerta, David
dc.date.accessioned 2019-11-20T19:37:45Z
dc.date.available 2019-11-20T19:37:45Z
dc.date.created 2019
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6000
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract Introducció. Una de les lesions més comunes en el món de l’esport, és l’afectació del lligament creuat anterior, el qual està situat a nivell de l’articulació del genoll. El dolor i la inestabilitat de l’articulació són els principals símptomes que ens podem trobar en la lesió. Les característiques de la personalitat, com la kinesiofòbia, que consisteix en patir una por excessiva i irracional, degut a un sentiment de por per poder patir un dolor elevat o una nova lesió, amb conseqüències físiques i mentals, poden tenir una influència important a l’hora de realitzar una rehabilitació d’aquesta lesió. Altres conceptes relacionats amb la kinesiofòbia, com són el catastrofisme i l’ansietat, també poden influir. Amb aquest estudi vull ens plantegem investigar la relació entre aquestes característiques de la personalitat donades a causa d’una lesió, i diferents paràmetres de recuperació dins del tractament de fisioteràpia sobre aquesta patologia múscul-esquelètica. - Mètodes. Consistirà en l’avaluació de 60 participants amb consentiment informat d’entre 20 i 30 anys que hagin patit una intervenció quirúrgica de LCA de manera recent. Tots els participants realitzaran el mateix programa d’entrenament, i els resultats es compararan segons si el pacient hagi donat positiu en algun test de característiques de la personalitat. Aquests resultats s’avaluaran a les 2, 7, 12 i 24 setmanes, revisant els resultats de les variables dependents com són la força, l’estabilitat, el rang de moviment, el dolor, la qualitat de vida i el temps de recuperació. Un cop tinguem els resultats, podrem comparar si aquests factors de la personalitat poden influir de manera directa o indirecta en la rehabilitació d’una lesió múscul-esquelètica. També s’analitzaran diferents aspectes ètics per la realització dels tractaments, així com un consentiment informat previ i es mantindrà la confidencialitat dels participants amb la publicació dels resultats. - Discussió. Es podran comparar els resultats obtinguts amb la bibliografia trobada d’aquest tema específic, i aquests resultats ens ajudaran a fer una millor actuació en l’abordatge d’un possible tractament. Podrem comptar amb una eina més per millorar l’estat de la persona. Així doncs, ens ajudarà a portar una visió més holística i integradora dins del món sanitari. - Introduction. One of the most common injuries in the world of sport is the affectation of the anterior cruciate ligament, which is located at the knee joint level. Pain and instability of the joint aret he main symptoms that we can find in the injury. Personality characteristics, such as kinesiophobia, which involves suffering and excessive and irrational fear, due to a feeling of fear in order to suffer from high pain or a new injury, with physical and mental consequences, that it’s possible they have an important influence when it comes to rehabilitating this injury. Other concepts related to kinesiophobia, such as catastrophism and anxiety, I am going to keep in mind. With this study I would like to know the importance of the appearance, or not, of these personality characteristics due to an injury, into the physiotherapy treatment of this injury. - Methods. It will consist of the evaluation of 60 participants with informed consent between 20 and 30 years who recently have had and injury in the anterior cruciate ligament. All the participants will complete the same training program, and the results will be compared according to whether the patient tests positive or not. These results will be evaluated at 2, 7, 12 and 24 weeks, reviewing the results of dependent variables such as strength, stability, range of moviment, pain, quality of life and the recovery time. Once I have the results, I could compare if these personality factors can directly or indirectly influence the rehabilitation of a musculoskeletal injury. Also different ethical aspects will be analyzed to the realization of the treatments, as well as prior informed consent and the confidentiality of the participants will be maintained with the publication of the results. - Discussion. I will compare the results obtained with the bibliography founded on this specific topic. These results will help us to do a better performance in dealing with a possible treatment. We can have another tool to improve the person's state. So, it will help us bring a more holistic and integrating vision in the health world. es
dc.description.abstract - Introduction. One of the most common injuries in the world of sport is the affectation of the anterior cruciate ligament, which is located at the knee joint level. Pain and instability of the joint aret he main symptoms that we can find in the injury. Personality characteristics, such as kinesiophobia, which involves suffering and excessive and irrational fear, due to a feeling of fear in order to suffer from high pain or a new injury, with physical and mental consequences, that it’s possible they have an important influence when it comes to rehabilitating this injury. Other concepts related to kinesiophobia, such as catastrophism and anxiety, I am going to keep in mind. With this study I would like to know the importance of the appearance, or not, of these personality characteristics due to an injury, into the physiotherapy treatment of this injury. - Methods. It will consist of the evaluation of 60 participants with informed consent between 20 and 30 years who recently have had and injury in the anterior cruciate ligament. All the participants will complete the same training program, and the results will be compared according to whether the patient tests positive or not. These results will be evaluated at 2, 7, 12 and 24 weeks, reviewing the results of dependent variables such as strength, stability, range of moviment, pain, quality of life and the recovery time. Once I have the results, I could compare if these personality factors can directly or indirectly influence the rehabilitation of a musculoskeletal injury. Also different ethical aspects will be analyzed to the realization of the treatments, as well as prior informed consent and the confidentiality of the participants will be maintained with the publication of the results. - Discussion. I will compare the results obtained with the bibliography founded on this specific topic. These results will help us to do a better performance in dealing with a possible treatment. We can have another tool to improve the person's state. So, it will help us bring a more holistic and integrating vision in the health world. en
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 61 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Fòbies es
dc.subject.other Embenat neuromuscular es
dc.subject.other Lligament encreuat anterior es
dc.subject.other Esports -- Lesions es
dc.subject.other Prognosi es
dc.title La kinesiofòbia com a factor clínic del pronòstic en una lesió esportiva de lligament creuat anterior es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics