DSpace Repository

Coeducació i igualtat de gènere a Educació Infantil: Anàlisi d'accions i reflexions per una educació no sexista

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Benet Baranera, Anna
dc.date.accessioned 2019-12-02T17:02:27Z
dc.date.available 2019-12-02T17:02:27Z
dc.date.created 2019-05
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6056
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract L’objectiu general d’aquest Treball Final de Grau d’Educació Infantil vinculat a la menció de Cultura, Joc i Llenguatges de la infantesa, és investigar si els i les docents d’Educació Infantil d’avui són agents coeducatius. Tenint en compte que dins el centre educatiu tot educa, en aquesta recerca s’han englobat de forma ordenada els aspectes fonamentals entorn de la coeducació dins tres àmbits: l’organitzatiu, el curricular i l’interrelacional. En aquest estudi, s’ha centrat especial atenció en les relacions que es donen dins una aula d’Educació Infantil i ha estat possible constatar que aquestes són fonamentals si es pretén avançar cap a la línia de la coeducació, ja que les interrelacions que es produeixen (entre altres aspectes), influeixen de manera directa sobre els infants. es
dc.description.abstract The main objective of this Early Childhood Education End-of-Degree work linked with culture, game and childhood languages, is to investigate if nowadays teachers are coeducative agents. Keeping in mind that in the school everything teaches, in this research it has been encompassed, in an organized way, the essential aspects about coeducation in three areas: the organizational, curricular and the relationships. In this study, it pays close attention to relations that are developed in class and it has been possible to find out that they are essential if we want to progress in a coeducational line, since stablished relations (among other aspects), have a direct influence towards the children. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 78 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Coeducació es
dc.subject.other Igualtat entre els sexes -- Educació infantil es
dc.title Coeducació i igualtat de gènere a Educació Infantil: Anàlisi d'accions i reflexions per una educació no sexista es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics