DSpace Repository

Cartílag Bioimprès: transferència a la pràctica clínica de les investigacions sobre l'ús en humans

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Centre d'Estudis Sanitaris i Socials
dc.contributor.author Salvador i Vergés, Àngels
dc.date.accessioned 2019-12-19T13:45:05Z
dc.date.available 2019-12-19T13:45:05Z
dc.date.created 2019-12-12
dc.date.issued 2019-12-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6116
dc.description "Tesi per compendi d'articles"
dc.description.abstract Les lesions de cartílag articular tant traumàtiques com degeneratives són les més difícils i frustrants de tractar per als cirurgians ortopèdics i els pacients que la pateixen. Durant els darrers seixanta anys, cap de les tècniques emprades per tractar-les ha donat resultats satisfactoris. Això ha fet que els cirurgians i enginyers biomèdics investiguin el paper de l'enginyeria de teixits i la bioimpressió com a alternativa viable per al seu tractament en diverses especialitats. L’augment de la literatura científica dels darrers anys, indica que aquesta nova possibilitat de cartílag bioimprès podria convertir-se en una solució alternativa. La bioimpressió podria proporcionar la nova i esperada solució. S’han aplicat diversos mètodes de recerca: una revisió d’abast, una part de recerca qualitativa i un altre quantitativa. La visió proporcionada en aquesta tesi és polièdrica, ja que es te en compte les ultimes investigacions en el camp de la bioimpressió, però també les opinions dels clínics, per a la resolució del problema. es
dc.description.abstract Las lesiones de cartílago articular tanto traumático como degenerativas son las más difíciles y frustrantes de tratar para los cirujanos ortopédicos y los pacientes que las padecen. Durante los últimos sesenta años, ninguna de las técnicas utilizadas para tratarlas ha dado resultados satisfactorios. Esto ha hecho que los cirujanos e ingenieros biomédicos investiguen el papel de la ingeniería de tejidos y la bioimpresión como una alternativa viable para su tratamiento en diversas especialidades. El aumento de la literatura científica en los últimos años indica que esta nueva posibilidad de cartílago bioimpreso podría convertirse en una solución alternativa. La bioimpresión podría proporcionar la nueva y esperada solución. Se han aplicado varios métodos de investigación: una revisión de alcance, una parte de investigación cualitativa y otra cuantitativa. La visión proporcionada en esta tesis es poliédrica, ya que se tiene en cuenta las últimas investigaciones en el campo de la bioimpressió, pero también las opiniones de los clínicos, para la resolución del problema. es
dc.description.abstract Both traumatic and degenerative joint cartilage injuries are the most difficult and frustrating to treat for orthopedic surgeons and their patients. During the last sixty years, none of the techniques used to treat cartilage lesions have yielded satisfactory results. This has made biomedical surgeons and engineers investigate the role of tissue engineering and bioprinting as a viable alternative for your treatment in diverse specialties. The increase in the scientific literature in recent years indicates that this new possibility of bioprinted cartilage could become an alternative solution. Bioprinting could provide the new and expected solution. Various research methods: a scoping review, a part of qualitative research and another quantitative part have been applied. The view provided in this thesis is polyhedral, as it considers the latest research in the field of bioprinting, but also the opinions of clinicians, to solve the problem. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 142 p. es
dc.language.iso cat es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Cirurgia es
dc.subject.other Cartílags es
dc.subject.other Cartílags articulars es
dc.subject.other Trasplantació d'òrgans, teixits, etc. es
dc.subject.other Cèl·lules mare es
dc.subject.other Bioimpressió es
dc.subject.other Enginyeria de teixits es
dc.title Cartílag Bioimprès: transferència a la pràctica clínica de les investigacions sobre l'ús en humans es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director García Cuyàs, Francesc
dc.contributor.director Fernàndez-Luque, Luis

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics