DSpace Repository

Open Device Labs - a global community movement to democratise testing and evaluation on real devices

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Comunicació
dc.contributor.author Paiva Godinho, Raquel
dc.date.accessioned 2020-02-14T08:28:04Z
dc.date.available 2020-02-14T08:28:04Z
dc.date.created 2020-01-24
dc.date.issued 2020-01-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6126
dc.description Programa de Doctorat: Ciències Experimentals i Tecnologies
dc.description.abstract Han sorgit xarxes de laboratoris oberts a tothom i caracteritzats per la seva activitat local i connectivitat global per atendre diferents demandes del usuaris. Open Device Labs (ODLs) és un moviment comunitari de base que té per objectiu democratitzar les proves i l'avaluació en dispositius digitals reals, que fins ara havia estat inexplorat. Els ODLs són un espai normalment equipat amb dispositius mòbils (per exemple: telèfons intel·ligents i tauletes tàctils) connectats a Internet amb la finalitat que els usuaris puguin fer proves de d’aplicacions web, jocs, i mòbils. L’objectiu d’aquesta tesi ha estat investigar l'ecosistema dels Open Device Labs per tal de presentar-ne les seves principals característiques, pràctiques, beneficis i reptes. La recerca s’ha realitzat mitjançant una investigació qualitativa d’estudi de casos i s’ha dividit en quatre unitats centrals. La secció I va explorar l’ecosistema d’ODLs, el local i el global, a través del nucli de la comunitat des de la perspectiva dels amfitrions i centrat en els ODL professionals. La secció II va investigar la perspectiva que tenen els usuaris convidats dels ODLs sobre el servei. La secció III va explorar el potencial de la comunitat per beneficiar-se de la indústria del joc. Per últim, la secció IV presenta un marc per establir ODL acadèmics. es
dc.description.abstract Open labs networks characterised by local activity and global connectivity have emerged to address different demands. Open Device Labs (ODLs) is a grass-roots community movement, which aims to democratise testing and evaluation on real devices, thus far unexplored academically. An ODL is a space typically equipped with mobile devices (e.g. smartphones and tablets) connected to the Internet for Web and app testing purposes. This PhD thesis investigates the ODL ecosystem to identify its main characteristics, practices, benefits, and challenges. We conducted a qualitative inductive case study through four main units. Section I explores the ODL ecosystem, both local and global, through the community core from the hosts’ perspective and focuses on professional ODLs. Section II discusses the investigation of the ODL’s guest users’ perspective of the service. Section III explores the potential of the community to benefit the gaming industry. Section IV examines a single case of an academic ODL. Lastly, the final section presents a framework for establishing academic ODLs. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 135 p. es
dc.language.iso eng es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Open Device Labs es
dc.subject.other Jocs per ordinador es
dc.subject.other Revisió d’usuaris en línia es
dc.title Open Device Labs - a global community movement to democratise testing and evaluation on real devices es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Contreras, Ruth S.

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics