DSpace Repository

Efectes dels subsidis aquàtics sobre la carxa tròfica terrestre al voltant de llacunes temporànies mediterrànies dels Aiguamolls de l'Empordà

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Castañeda Gómez, Laura
dc.date.accessioned 2020-07-29T09:50:12Z
dc.date.available 2020-07-29T09:50:12Z
dc.date.created 2020-06
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6182
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract La connexió entre els sistemes aquàtics i terrestres mitjançant l’emergència d’insectes aquàtics, pot influir substancialment la composició i estructura de les xarxes tròfiques terrestres adjacents. S’ha estudiat aquest fenomen en dues llacunes temporànies mediterrànies (Connectada i Tamariu) dels Aiguamolls de l’Empordà. Per fer-ho, s’ha analitzat la composició i estructura tròfica d’invertebrats aquàtics i terrestres de dins i fora les basses, i s’ha determinat l’abundància, la biomassa i l’estructura de mides a diferents distàncies al voltant de cada bassa. Els resultats obtinguts no mostren diferències en l’abundància d’invertebrats terrestres respecte la distància i la bassa. En canvi, l’abundància d’insectes aquàtics emergents s’ha trobat molt més alta a dins la bassa, i s’ha demostrat una relació entre l’abundància d’insectes aquàtics emergents i l’abundància d’invertebrats terrestres en la bassa Tamariu. A més, s’ha obtingut que la biomassa d’invertebrats terrestres del punt de dins (part assecada) de la bassa Tamariu és significativament major que a la resta de distàncies. Pel que fa a l’espectre de mides, es presenta una tendència a tenir individus més grans a més influència aquàtica, suggerint un impacte dels subsidis de la bassa en els individus de la xarxa tròfica terrestre dins la bassa. Aquests resultats mostren que els subsidis aquàtics afecten a l’abundància, a la biomassa i a l’estructura de la comunitat d’invertebrats terrestres adjacents, sobretot en les localitats dins la bassa on l’entrada de nutrients de la bassa a la xarxa tròfica terrestre és directe. es
dc.description.abstract The connection between aquatic and terrestrial systems through the emergence of aquatic insects, can substantially influence the composition and structure of adjacent terrestrial food web. This phenomenon has been studied in two temporary Mediterranean ponds (Connectada and Tamariu) of the Aiguamolls de l'Empordà. To do it, the composition and trophic structure of aquatic and terrestrial invertebrates inside and outside ponds were analysed, and abundance, biomass, and size structure were determined at different distances around each pond. The results obtained do not show differences in the abundance of terrestrial invertebrates with respect to distance and pond. In contrast, the abundance of emerging aquatic insects has been found to be much higher inside the pond, and a relationship has been shown between the abundance of emerging aquatic insects and the abundance of terrestrial invertebrates in the Tamariu pond. In addition, the biomass of terrestrial invertebrates from the inside point (dried part) of the Tamariu pond has been found to be significantly higher than at other distances. In terms of the size spectrum, there is a tendency to have larger individuals with more aquatic influence, suggesting an impact of pond subsidies on individuals in the terrestrial food web within the pond. These results show that aquatic subsidies affect the abundance, biomass, and structure of the adjacent terrestrial invertebrate community, especially in localities within the pond where nutrient input from the pond into the terrestrial food web is direct es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 46 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Invertebrats es
dc.subject.other Aiguamolls de l'Empordà (Catalunya) es
dc.subject.other Invertebrats aquàtics es
dc.subject.other Insectes aquàtics es
dc.title Efectes dels subsidis aquàtics sobre la carxa tròfica terrestre al voltant de llacunes temporànies mediterrànies dels Aiguamolls de l'Empordà es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics