DSpace Repository

Producció d’aplicadors de tampons a partir el miceli del fong Pleurotus ostreatus

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Comas i Rabell, Anna
dc.date.accessioned 2020-07-29T11:30:48Z
dc.date.available 2020-07-29T11:30:48Z
dc.date.created 2020-06
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6186
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract El present treball consisteix en l’elaboració d’un protocol per a la fabricació d’aplicadors de tampons sostenibles i econòmicament viable a partir el miceli del fong. També s’elaborarà un pla de negoci per tal de comercialitzar aquest producte. El treball consta de dues parts clarament diferenciades, però alhora molt connectades. En la part experimental es farà un estudi de la situació actual de l’ús del plàstic, evidenciant-ne la problemàtica que comporta la seva producció com ho és, per exemple, el canvi climàtic; i es proposarà un protocol per a la substitució d’aquest en la fabricació dels aplicadors de tampons que actualment, la gran majoria, estan fabricats a partir de plàstic PET. Estudiarem el creixement del miceli en cultius líquid i sòlid amb un medi de cultiu determinat, del qual també justificarem la seva elecció a partir la revisió bibliogràfica. Després veurem com elaborar-ne el prototip. Per fer-lo fabricarem un motlle amb la forma de l’aplicador i hi afegirem els residus elegits i el miceli. D’aquesta manera aconseguirem que el miceli es vagi nodrint dels residus mentre va creant una xarxa filamentosa amb la forma del motlle, és a dir, d’aplicador de tampó. Un cop elaborat el protocol, redactarem un pla de negoci que ens permetrà validar la viabilitat de mercat, operativa i econòmica financera del projecte. es
dc.description.abstract The present work consists in the elaboration of a protocol for the manufacture of sustainable and economically viable tampon applicators from the mycelium of the fungus. A business plan will also be developed to market this product. The work lies in two clearly differentiated parts, but at the same time very connected. In the experimental part, a study of the current situation of the use of the plastic will be make, highlighting the problems involved in its production such as, for example, climate change; and a protocol will be proposed for its replacement in the manufacture of tampon applicators, the vast majority of which are currently made from PET plastic. We will study the growth of the mycelium in liquid and solid cultures with a specific culture medium, of which we will also justify its choice based on the bibliographic review. Then we will see how to make the prototype. To do this, we will make a mould in the shape of the applicator and add the chosen waste and the mycelium. In this way we will ensure that the mycelium is nourished by the waste while creating a filamentous network in the shape of a mould, that is a tampon applicator. Once the protocol has been developed, we will draw up a business plan that will allow us to validate the market, operational and financial viability of the project. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 188 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Menstruació es
dc.subject.other Productes de salut -- Investigació es
dc.subject.other Fongs es
dc.title Producció d’aplicadors de tampons a partir el miceli del fong Pleurotus ostreatus es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics