DSpace Repository

Diferència entre diferents hàbits i estils de vida en l'any anterior a l'accés a la universitat i el primer any d'universitat en estudiants de la UVic residents a la RUVic

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Iraizoz Vicens, Xabier
dc.date.accessioned 2020-10-02T10:39:17Z
dc.date.available 2020-10-02T10:39:17Z
dc.date.created 2020-05
dc.date.issued 2020-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6283
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Actualment les conseqüències de les malalties cròniques produeixen una reducció de la durada i qualitat de vida de moltes persones, degut al manteniment de certs hàbits perjudicials per la salut els quals s’adquireixen a la joventut. L’objectiu d’aquest estudi es el de veure les diferències que hi ha en certs hàbits relacionats amb l’activitat física, el consum de pantalles, hores de son, alimentació i consum de tabac i alcohol que tenen els estudiants de primer any a la universitat de VIC, residents a la RUVIC, respecte als que tenien l’any anterior a l’accés a la universitat. Metodologia: Es tracta d’un estudi descriptiu transversal que utilitza la metodologia quantitativa, la mostra d’aquest estudi han estat 28 estudiants. L’instrument utilitzat fou una enquesta i s’introduïren les dades i es realitzaren els càlculs en el format Excel. Resultats: S’ha reduït l’activitat física (-199,61 min/setmana) i les hores de son (-1,25h/dia) i ha augmentat el consum de tabac (+10,71% fumen a diari cigarretes amb filtre), alcohol (+50% consumeixen cada cap de setmana alcohols com whisky i vodka) i menjar ràpid (+17,86% consumeix cada dia). Conclusions: Hi ha hagut canvis que han suposat un empitjorament dels estils de vida. es
dc.description.abstract Currently, the consequences of chronic diseases reduce the duration and quality of life of many people, due to the maintenance of certain habits that are harmful to health and which are acquired in youth. The aim of this study is to see the differences in certain habits related to physical activity, screen consumption, hours of sleep, food and tobacco and alcohol consumption that first-year students have in the university of VIC, residents of the RUVIC, with respect to those who had the year before access to the university. Methodology: This is a cross-sectional descriptive study using quantitative methodology, the sample of this study was 28 students. The instrument used was a survey and the data were entered and the calculations were performed in Excel format. Results: There was a decrease in physical activity (-199.61 min / week) and hours of sleep (-1.25 h / day) and an increase in tobacco consumption (+ 10.71% smoke cigarettes daily with filter), alcohol (+ 50% consume alcohols such as whiskey and vodka every weekend) and fast food (+ 17.86% consume every day). Conclusions: There have been changes that have led to a worsening of lifestyles. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 85 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Joves -- Actituds es
dc.subject.other Estudiants universitaris es
dc.subject.other Comunitat i universitat es
dc.subject.other Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya -- Estudiants es
dc.title Diferència entre diferents hàbits i estils de vida en l'any anterior a l'accés a la universitat i el primer any d'universitat en estudiants de la UVic residents a la RUVic es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics