DSpace Repository

Programa de prevenció per evitar lesions de les extremitats inferiors del corredor principiant

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Mondet, Elora
dc.date.accessioned 2020-11-16T13:56:13Z
dc.date.available 2020-11-16T13:56:13Z
dc.date.created 2020-05-09
dc.date.issued 2020-05-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6327
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Córrer és un esport en auge, però gairebé el 18% dels principiants quedaran ferits. L’objectiu d’aquest estudi és crear un programa de prevenció per a corredors principiants per evitar que es lesionin durant la seva pràctica. Els exercicis proposats seran fàcilment executables i sense equipament. Es van orientar les principals patologies del principiant: síndrome femoro-patel·lar, tendinitis dels isquiotibials, patologia d’estrès tibial, fascitis plantar; i va desenvolupar un programa de prevenció d'acord amb aquestes patologies. A continuació, proposarem un assaig clínic aleatori, la població de l’estudi es composa de dones de 20 a 25 anys, residents a París i de les quals es tracta la primera mitja marató. Durant 8 setmanes de preparació per a la mitja marató de París, els nostres dos grups tindran un pla d’entrenament per a la cursa i, a més, el nostre grup d’intervenció haurà de seguir el nostre programa de prevenció. L’avaluació es farà mitjançant un qüestionari que es practica cada dues setmanes incloent: escala visual digital i analògica, electromiografia i seguiment del programa. Les principals limitacions són: no seguir el programa, una lesió durant la preparació i una mala execució del programa. es
dc.description.abstract Running is a booming sport, but almost 18% of beginners will be injured. The objective of this study is to create a prevention program for novice runners to prevent them from injuries during their practice. The proposed exercises will be easily executable and without equipment. We targeted the main pathologies of the beginner: femoro patellar syndrome, hamstring tendinitis, tibial stress pathology, plantar fasciitis; and developed a prevention program in line with these pathologies. We will then propose a random clinical trial, the study population being composed of women aged 20 to 25, living in Paris and of whom this is the first half-marathon. During 8 weeks of preparation for the Paris half-marathon our two groups will have a training plan for the race and in addition, our test group will have to follow our prevention program. The assessment will be made using a questionnaire carried out every two weeks including: Digital and analog visual scale, electromyography and monitoring of the program. Main limitations are failing to follow the program, injury during preparation and wrong execution of the program. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 55 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Ferides i lesions -- Prevenció es
dc.subject.other Cames -- Ferides i lesions es
dc.subject.other Corredors (Esports) es
dc.title Programa de prevenció per evitar lesions de les extremitats inferiors del corredor principiant es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics