DSpace Repository

An Integrated Palliative Care System in Osona

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària
dc.contributor.author Mondejar Pont, Meritxell
dc.date.accessioned 2020-12-03T08:15:02Z
dc.date.available 2020-12-03T08:15:02Z
dc.date.created 2020-11-06
dc.date.issued 2020-11-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6353
dc.description Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut es
dc.description.abstract L’envellida població del segle XXI pateix malalties cròniques, malalties terminals i multimorbiditat. Les cures pal·liatives han estat tradicionalment la resposta a aquestes afeccions i han evolucionat al que anomenem cures pal·liatives integrades. L’objectiu d’aquest estudi és descriure el sistema de cures pal·liatives d’Osona i identificar els elements que inclou i els que li falten com a sistema integrat en relació als elements essencials descrits a la bibliografia. Aquesta investigació ha seguit una metodologia qualitativa amb una tècnica d’estudis de cas. En conclusió els principals elements descrits a la bibliografia sobre un sistema integrat de cures pal·liativa (SICP) es van trobar en els resultats d'aquest estudi, confirmant que són essencials. També es va trobar que el sistema d’Osona inclou la majoria d'elements integradors per a un SICP indicats en la documentació revisada. Tot i això, alguns dels elements necessiten canvis i millores per a una millor atenció al pacient. es
dc.description.abstract The aging population of the 21st century suffers from chronic diseases, terminal illnesses and multimorbidity. Palliative care has traditionally been the answer to these conditions and it has evolved into what we call integrated palliative care. The goal of this study is to describe the Osona palliative care system and identify the elements it includes and those that it lacks as an integrated system in relation to the essential elements described in the bibliography. This research has followed a qualitative methodology with a case study technique. In conclusion the main elements described in the literature on an integrated palliative care system (IPCS) were found in the results of this study, confirming that they are essential. It was also found that the Osona system includes most of the integrative elements for an IPCS as indicated in the revised documentation. However, some of the elements need changes and improvements for better patient care. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 219 p. es
dc.language.iso eng es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Malalties cròniques es
dc.subject.other Envelliment de la població es
dc.subject.other Tractament pal·liatiu es
dc.subject.other COVID-19 (Malaltia) -- Tractament pal·liatiu es
dc.subject.other Osona es
dc.subject.other Chronic diseases es
dc.subject.other Terminal care es
dc.subject.other Palliative treatment es
dc.title An Integrated Palliative Care System in Osona es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.embargo.terms 12 mesos es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.director Ramon Aribau, Anna
dc.contributor.director Gómez Batiste, Xavier

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics