DSpace Repository

Intervenció infermera, en els coneixements, la satisfacció emocional, la sensació de control, el trastorn de l'activitat rutinària, el patró del son i la qualitat de les cures prestades, així com la valoració de l'impacte de la nostre intervenció, als cuidadors informals de pacients amb càncer de mama

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Rovirosa i Gasull, Sara
dc.date.accessioned 2020-12-09T18:17:38Z
dc.date.available 2020-12-09T18:17:38Z
dc.date.created 2020-05
dc.date.issued 2020-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6362
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract El càncer i la vida conviuen conjuntament. Quan una persona és diagnosticada de càncer, les característiques pròpies d’aquesta malaltia són tan importants com la forma en què ho viu i ho afronta el pacient i el seu cercle més proper. La pràctica del cuidar està molt lligada a la naturalesa femenina. Quan una dona emmalalteix, així doncs, la família ha de reorganitzar-se, adaptar-se, i adoptar un rol diferent per a poder tirar endavant aquest punt d’inflexió, que obra una nova etapa. L’objectiu principal d’aquest estudi és valorar l’impacte que tenen les intervencions d’infermeria dirigides al cuidador informal de persones amb càncer de mama. Es desenvoluparà en l’àmbit d’Atenció Primària de la Salut en el municipi de La Garriga. Aquest estudi té una metodologia qualitativa, i utilitza la investigació fenomenològica, amb un enfocament descriptiu. Els participants seran els cuidadors principals de dones que pateixen càncer de mama. Per obtenir les dades, es realitzarà qüestionaris, tests i, finalment, una enquesta de satisfacció. Com a limitacions de l’estudi cal remarcar: (1) La confidencialitat i protecció de dades dels usuaris. (2) El context, ja que és concret. (3) Manca de participants. (4) Incomoditat al respondre preguntes del qüestionari. (5) Dificultat, de la nova infermera, de donar-se a conèixer dins del CAP. es
dc.description.abstract Cancer and life coexist. When a person is diagnosed with cancer, the characteristics of the disease are just as important as the way they live and face the patient and his or her closest circle. The practice of caring is closely linked to the female nature. Therefore, when a woman becomes ill, the family must reorganize, adapt, and take a different role in order to move forward with this turning point, a new phase. The main purpose of this study is to evaluate the impact of nursing interventions on the informal caregiver of women suffering breast cancer. It will be developed in the area of Primary Health Care in the municipality of La Garriga. This study has a qualitative methodology, and uses phenomenological research, with a descriptive approach. Participants will be the primary caregivers of people with breast. Questionnaires, tests and, finally, a satisfaction survey will be performed to obtain the data. The limitations of the study include: (1) The confidentiality and protection of user data. (2) The context, as it is concrete. (3) Lack of participants. (4) Discomfort when answering questions of the questionnaire. (5) Difficulty, for the new nurse, to become known within the CAP. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 62 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Mama -- Càncer -- Infermeria es
dc.subject.other Cuidadors es
dc.subject.other Centres d'atenció primària es
dc.title Intervenció infermera, en els coneixements, la satisfacció emocional, la sensació de control, el trastorn de l'activitat rutinària, el patró del son i la qualitat de les cures prestades, així com la valoració de l'impacte de la nostre intervenció, als cuidadors informals de pacients amb càncer de mama es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics