DSpace Repository

Estudi de l'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita i la comprensió lectora a l'alumnat d'una aula de 1r de Primària amb diversitat d'una escola de Sabadell dins d'un marc inclusiu

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Delgado Navinès, Xènia
dc.date.accessioned 2020-12-22T11:29:22Z
dc.date.available 2020-12-22T11:29:22Z
dc.date.created 2020-05-15
dc.date.issued 2020-05-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6388
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Aquest treball vol ser un punt de partida per a la realització d’una reflexió sobre l’atenció a la diversitat de l’alumnat en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’expressió escrita i la comprensió lectora. Aquest estudi s’ha realitzat en un grup-classe de 1r d'una escola ordinària de Sabadell. Primerament, s’ha analitzat com s’atenia a la diversitat en aquesta classe, durant les sessions de llengua catalana en la iniciació de l’aprenentatge de l’expressió escrita i la comprensió lectora (treball sistemàtic, propostes molt instructives, grups homogenis, etc.). Seguidament s’ha proposat un projecte motivador, proper, amb una finalitat comunicativa i amb diverses estratègies metodològiques (aprenentatge cooperatiu, per projectes i l’aprenentatge per racons) per flexibilitzar la pràctica educativa i poder atendre a la diversitat de tot l’alumnat de l’aula aconseguint l’apropiació de l’expressió escrita i la comprensió lectora. es
dc.description.abstract This project wants to be a starting point for a reflection about the attention of student diversity during the teaching-learning process of written expression and reading comprehension. It has been carried out in a (concretely) group-class of 1st Primary of an ordinary school in Sabadell. Firstly, it was analysed how diversity was taken care of in this class, in particular, during the language lessons: written expression and reading comprehension (systematic work, instructive proposals, homogeneous groups, etc.). Subsequently, a motivating and close project was proposed, with a communicate purpose and with some methodology strategies (cooperative learning, projects and working in groups) which make the educational practice flexible and attend to the diversity of all the students in the classroom getting the accomplishment of the written expression and reading comprehension. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 261 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Lectura -- Comprensió es
dc.subject.other Comunicació escrita -- Educació primària es
dc.title Estudi de l'ensenyament-aprenentatge de l'expressió escrita i la comprensió lectora a l'alumnat d'una aula de 1r de Primària amb diversitat d'una escola de Sabadell dins d'un marc inclusiu es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics