DSpace Repository

The role of board games in EFL teaching to young learners

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Casas i Faig, Gerard
dc.date.accessioned 2021-01-11T15:58:50Z
dc.date.available 2021-01-11T15:58:50Z
dc.date.created 2020-05-15
dc.date.issued 2020-05-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6417
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract This study is an attempt to demonstrate that board games are a useful tool for working with important aspects such as pronunciation in classrooms where English is the vehicular language. It focuses in why and how should games be used as a teaching method for maximizing the positive results on language learning. Furthermore, this essay gives different game categories and it provides an example of one game per category that becomes good for language teaching. The data is collected from surveys given to the teachers as well as evaluation worksheets answered by young learners before and after playing different board games. Moreover, children's motivation and learning style is analysed through grids while they play board games. es
dc.description.abstract A través d’aquest estudi es vol demostrar que els jocs de taula són una eina útil per treballar aspectes tant importants com la pronunciació en aules on s’imparteixen classes de llengua anglesa. Es centra en perquè els jocs s’haurien d’utilitzar com a mètode d’ensenyament i en com aconseguir el major nombre de resultats positius en l’aprenentatge d’idiomes. A més, aquest assaig ofereix diferents categories de jocs i proporciona un exemple de joc per cada categoria que esdevingui bo per l’ensenyament d’idiomes. Les dades recollides s’han extret de qüestionaris entregats als mestres així com també de proves d’avaluació de coneixements realitzades pels infants abans i després de treballar amb jocs de taula. A més a més, la motivació i el ritme d'aprenentatge dels infants seran avaluats a través de graelles mentre participin en els jocs de taula. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 40 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Anglès en l'ensenyament es
dc.subject.other Llengua segona -- Adquisició es
dc.subject.other Jocs de taula -- Educació primària es
dc.title The role of board games in EFL teaching to young learners es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics