DSpace Repository

La percepció de la societat enfront del dol perinatal

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Valero Benítez, Sara
dc.date.accessioned 2021-01-11T18:32:14Z
dc.date.available 2021-01-11T18:32:14Z
dc.date.created 2020-05
dc.date.issued 2020-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6427
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Avui en dia, és difícil ser conscients de totes les coses que viuen amb nosaltres i ens acompanyen en el nostre camí sense cap mena de permís previ com ara la pèrdua i la mort d’un ésser estimat. Encara és difícil d’assimilar que la mort no entén d’edat, i la pèrdua d’un infant sembla que es viu amb un malestar i una ràbia més potent i, a més se li dóna un procés de dol molt valorat a les persones afectades. Tot i això, sovint sembla diferent quan es tracta de la pèrdua d’un nounat. L’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau és descriure la percepció que presenta la societat sobre el dol perinatal segons diversos grups d’edats. Per això es realitza un enfocament metodològic quantitatiu amb una primera part de caràcter teòric de revisió bibliogràfica, recollint diferents punts de vista de diversos autors que s’han expressat sobre el tema; d’altra banda la segueix una segona part de tipus pràctic en la qual la metodologia que s’ha emprat esdevé un estudi a diverses persones de diferents grups d’edats, fent una clara distinció segons el gènere i si hi ha hagut una experiència pròxima de mort perinatal. Així doncs, amb aquestes dues metodologies de treball s’ha pogut fer una aproximació per poder conèixer quina és la percepció que la societat presenta sobre el dol perinatal, la qual, segons els resultats obtinguts, continua essent un tema que necessita més coneixença a nivell social, atès que podem concloure que avui en dia segueix sent un dol desautoritzat, depenent en funció de les diferents cultures, estatus social i creences. es
dc.description.abstract Nowadays it is difficult to be aware of all the things that live with us and accompany us in our path without any kind of prior permission such as the loss and death of a loved one. It is still difficult to assimilate that death does not understand age, and the loss of an infant seems to be living with a discomfort and a more powerful rage, and it is also given a grief-stricken process that is highly valued for the affected people. This often seems different when it comes to losing a newborn. The main objective of this final project is to describe the perception presented by society about perinatal grief according to various age groups. For this reason, I will perform a quantitative methodological approach with the first part in a theoretical review of bibliography, gathering different points of view from various authors that have been expressed on the subject; On the other hand, it follows a second part of a practical type in which the methodology used is a study to several people from different age groups, making a clear distinction according to the genre and if there has been a further experience of perinatal death. To sum up, with these two methodologies of work, an approximation has been made in order to know the perception society presents about perinatal grief, which according to the results continues being a topic that needs more knowledge at social level, since we can conclude that today remains an unauthorized grief, depending on the different cultures , social status and beliefs. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 59 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Dol -- Aspectes psicològics es
dc.subject.other Infants nascuts morts es
dc.title La percepció de la societat enfront del dol perinatal es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics