DSpace Repository

Sinergia entre una escola d'educació especial i una escola d'educació infantil i primària en el desenvolupament d'un infant amb Necessitats Educatives Especials

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Costa Domenech, Mireia
dc.date.accessioned 2021-01-13T10:28:17Z
dc.date.available 2021-01-13T10:28:17Z
dc.date.created 2020-01
dc.date.issued 2020-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6444
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract El present treball final de grau en mestre d’educació infantil té com a objectiu principal analitzar la coordinació entre dues escoles, una d’educació especial i una d’ordinària, en el procés d’un infant que porta a terme escolarització compartida i, com d’aquesta manera, el seu desenvolupament millora. La mostra la conforma un infant de vuit anys que actualment cursa primer de primària en una escola pública però que tot el procés d’aquesta modalitat compartida es va iniciar a l’etapa d’educació infantil. Per poder realitzar aquesta investigació s’ha dut a terme un estudi de cas únic a través de registres d’observació i entrevistes a les tutores d’aula, els directors d’ambdós centres i a la família de l’alumne. Els resultats obtinguts doncs, mostren el grau de coordinació entre tots els professionals perquè l’alumne tingui un desenvolupament integral. es
dc.description.abstract The present work is to analyze the coordination between two schools, one special and one primary, in the process of a child conducting shared schooling and, as in this way, its development improves. The sample is made up of an eight-year-old boy who is currently attending primary school in a public school, but the whole process of this shared modality started in kindergarten. In order to carry out this research, a single case study was performed through observation records and interviews with the classroom tutors, the principals of both centers and the student's family. The results thus show the degree of coordination between all the professionals so that the student has a full development. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 53 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Pràctiques pedagògiques -- Educació infantil es
dc.subject.other Educació especial es
dc.title Sinergia entre una escola d'educació especial i una escola d'educació infantil i primària en el desenvolupament d'un infant amb Necessitats Educatives Especials es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics