DSpace Repository

Adapting Agazzi sisters' theory to the learning of English as a foreign language in an early years classroom, vocabulary acquisition in Agazzi and conventional class methodologies

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Hidalgo Baz, Mar
dc.date.accessioned 2021-01-13T12:00:20Z
dc.date.available 2021-01-13T12:00:20Z
dc.date.created 2020-05-15
dc.date.issued 2020-05-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6450
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract The introduction of English as a Foreign Language (EFL) into early years Catalan classrooms can be done in several ways. The focus of this research is to work on vocabulary acquisition through a non-conventional methodology in Catalonia, the Agazzi sisters’ methodology. Moreover, in this paper several sessions of conventional EFL classroom methodology are going to be described, to see what strategies or approaches are carried out. The main objective of this project is to analyze what are the differences between both methodologies, and observe how children acquire vocabulary within the sessions, but specifically focusing on the Agazzi sisters’ methodology. I am going to observe the possibilities that this methodology can offer inside the classroom, especially when learning vocabulary in a second-language when carrying out the didactic proposal. Two data collection instruments are going to be used and analyzed using a socio-critic paradigm: structured observations with its field diary, and 3 group interviews. Furthermore, the analysis of this research provides the information regarding the data collected through the sessions of both methodologies, and the discussion allows it to be contrasted with the theoretical framework. The results of this study show that the Agazzi sisters’ methodology can be used to acquire vocabulary knowledge in a Catalan language immersion classroom, and it is as effective, or even more, than through following a conventional EFL class methodology. es
dc.description.abstract La introducció de l’anglès com a llengua estrangera a les aules catalanes de cicle infantil, es pot fer de diverses maneres. L'objectiu d'aquesta investigació és treballar en l'adquisició de vocabulari mitjançant una metodologia no convencional a Catalunya, la metodologia de les germanes Agazzi. A més, en aquest treball també es descriuen diverses sessions d’una metodologia d’aula on s’ensenya l’anglès com a llengua estrangera de manera convencional, per tal de veure quines estratègies o enfocaments es duen a terme. L’objectiu principal d’aquest projecte és analitzar quines són les diferències entre ambdues metodologies, i observar com els infants adquireixen vocabulari durant les sessions, però el treball està concretament centrat en la metodologia de les germanes Agazzi. Observaré quines maneres i possibilitats ofereix aquesta metodologia dins l’aula, especialment quan els alumnes aprenen vocabulari en una segona llengua, com és l'anglès, a l’hora de dur a terme la proposta didàctica. Per a la recollida de dades s’utilitzaran i analitzaran dos instruments, tot mitjançant un paradigma sociocrític: observacions estructurades amb un diari de camp, i 3 entrevistes de grup. A més, l’anàlisi d’aquesta recerca proporciona informació sobre les dades recollides a través de les sessions d’ambdues metodologies, i la discussió permet contrastar-les amb el marc teòric. Els resultats d’aquest estudi mostren que la metodologia de les germanes Agazzi es pot utilitzar per adquirir coneixements de vocabulari en una aula d’immersió en llengua catalana, i és tan eficaç, o fins i tot més, que seguint una metodologia d’aula on s’ensenya l’anglès com a llengua estrangera de manera convencional. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 100 p. es
dc.language.iso eng es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Anglès en l'ensenyament es
dc.subject.other Pràctiques pedagògiques es
dc.subject.other Llengua segona -- Adquisició es
dc.title Adapting Agazzi sisters' theory to the learning of English as a foreign language in an early years classroom, vocabulary acquisition in Agazzi and conventional class methodologies es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics