Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Güell Molist, Maria
dc.date.accessioned 2021-01-13T13:04:58Z
dc.date.available 2021-01-13T13:04:58Z
dc.date.created 2020-06
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6454
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract La idea d'aquest projecte és desenvolupar una eina per crear el codi font d'estructures HTML sense la necessitat de tenir nocions d'HTML. L'eina en qüestió està allotjada en un servidor web de manera que els usuaris hi podran accedir remotament a través d'internet. L'objectiu final és obtenir una eina fàcil d'utilitzar que aconsegueixi resultats adequats. Concretament, les prestacions necessàries són: gestió d'usuaris, emmagatzematge al núvol, historial de revisions, comptabilitat amb llibreries CSS i generador de codi. Cada usuari tindrà un espai privat on guardar els seus documents i un l'historial de revisions que recollirà tots els canvis que es realitzen als fitxers i l'opció de revertir-los. Aquesta eina només permet el desenvolupament de codi referent a l'estructura dels elements d'un web (HTML), tanmateix, per tal de crear estructures complexes i visualment potents, cal vincular una llibreria d'estils. L'objectiu d'aquest projecte no és l'edició d'estils, però sí que contempla ser compatible amb diverses llibreries d'estils. En aquesta primera fase del desenvolupament s'ha aconseguit un prototip funcional que permet crear estructures HTML de manera intuïtiva. es
dc.description.abstract The idea of this project is to develop a tool to create the source code of HTML structures without the need to have notions of HTML. The tool in question is hosted on a web server so that users can access it remotely via the internet. The ultimate goal is to get an easy-to-use tool that achieves the right results. Specifically, the necessary benefits are user management, cloud storage, revision history, accounting with CSS libraries, and code generator. Each user will have a private space to save their documents and a review history that will collect all the changes made to the files and the option to revert them. This tool only allows the development of code regarding the structure of the elements of a website (HTML), however, to create complex and visually powerful structures, it is necessary to link a library of styles. The aim of this project is not to edit styles, but it does intend to be compatible with various style libraries. In this first phase of development, a functional prototype has been achieved that allows you to create HTML structures intuitively. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 32 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other HTML (Llenguatge de marques) es
dc.title WeStudioo es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics