DSpace Repository

L’ús de les xarxes socials i els seus efectes sobre els processos atencionals en població universitària

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Boneta i Rubió, Eduard
dc.date.accessioned 2021-01-20T18:46:26Z
dc.date.available 2021-01-20T18:46:26Z
dc.date.created 2020-05
dc.date.issued 2020-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6482
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract Actualment es viu en un entorn més imprevisible i transparent que mai, amb una necessitat d’informació i connexió gairebé permanent. En aquest context, el creixement de les xarxes socials ha estat exponencial i atreu una generació d’estudiants que ha nascut i s’ha desenvolupat sota la influència de les tecnologies de la informació i la comunicació. El present estudi aborda l’ús que s’està fent de les xarxes socials i els efectes que un ús excessiu pot tenir sobre els processos atencionals de la població universitària; mitjançant l’estudi d’una mostra de 89 estudiants de diferents universitats de Catalunya. La metodologia emprada es fonamenta en l’administració en línia d’una bateria de tres qüestionaris d’auto-informe formada pel Rating Scale of Behaviour Attentional, que avalua les capacitats atencionals de la mostra; un qüestionari de caracterització de l’ús de les xarxes socials i el Social Media Addiction Scale, que estudia l’ús excessiu de les xarxes socials. Els resultats obtinguts i l’anàlisi que s’ha realitzat evidencien que un 50% dels estudiants universitaris fa un ús excessiu de les xarxes socials; i s’observa que aquest ús influeix, de manera negativa, en els seus processos atencionals. En particular la vigilància, l’atenció selectiva i l’atenció sostinguda. Essent aquest el primer estudi, almenys del qual en té coneixement l’autor, que mostra que un elevat ús de les xarxes socials té efectes negatius en els processos cognitius essencials com l’atenció. es
dc.description.abstract At present we live in a more unpredictable and transparent environment than ever before, with an almost standing need for information and connection. In this context, social media has grown exponentially and it draws a generation of students who were born and grew up under the influence of information and communication technologies. The present study addresses the use that is being made of social media and the effects that an excessive use may have on the attention processes of the university population, by means of a sample of 89 students from different universities in Catalonia. The methodology used is based on the online management of a set of three self-reported questionnaires consisting of Rating Scale of Behaviour Attentional, which assesses the attention capabilities of the sample; a questionnaire of characterization of social media and the Social Media Addiction Scale, which studies the overuse of social media. The results obtained and the analysis undertaken show that a 50% of the university students make an excessive use of social media; and it is observed that this use has a negative impact on its attention processes, specially the vigilance, the selective attention and the sustained attention. This being the first study, at least the one the author is aware of, which shows that a high use of social media has negative effects on essential cognitive processes such as attention. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 66 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Estudiants universitaris -- Xarxes socials es
dc.subject.other Addicció a Internet es
dc.subject.other Trastorns de l'atenció es
dc.title L’ús de les xarxes socials i els seus efectes sobre els processos atencionals en població universitària es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics