DSpace Repository

Proposta d'un procés d'avaluació de la competència oral a l'educació secundària obligatòria: estudi de cas múltiple

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Verdaguer Oms, Ariadna
dc.date.accessioned 2021-01-25T12:39:31Z
dc.date.available 2021-01-25T12:39:31Z
dc.date.created 2020-06-04
dc.date.issued 2020-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6498
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract L’objecte d’estudi d’aquesta recerca, que s’emmarca dins un estudi de cas múltiple, és la planificació de les pràctiques avaluatives vinculades a l’expressió oral. Així doncs, la investigació, que segueix una metodologia mixta, es proposa identificar com duen a terme una situació d’avaluació sobre exposicions orals cinc professors de secundària. Els participants en la nostra recerca són professionals que treballen al mateix centre educatiu i que imparteixen classes de llengua i literatura catalana o castellana a l’educació secundària obligatòria. La recollida de dades s’ha realitzat mitjançant un qüestionari elaborat a partir de preguntes de resposta dicotòmica i de resposta oberta. Els resultats han mostrat que tots els casos estudiats treballen i avaluen la competència oral al llarg del curs escolar, però que, tanmateix, no tots planifiquen una situació d’avaluació completa per a les exposicions orals. es
dc.description.abstract The object of this research, which is part of a multiple case study, is the planning of the evaluation practices related to oral expression. Therefore, the investigation, which follows a mixed methodology, intends to identify how five high school teachers carry out the assessment situation about oral presentations. The participants in our research are professionals who work in the same educational centre and give lessons about catalan or spanish language and literature in the secondary education. The data collection has been made by one questionnaire composed of dichotomous and open-ended questions. The results have shown that the teachers work on oral competence and they evaluate it during the school year, however, not all of the cases studied plan a complete assessment situation for the oral presentations. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 44 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Comunicació oral -- Avaluació es
dc.subject.other Pràctiques pedagògiques -- Educació secundària es
dc.title Proposta d'un procés d'avaluació de la competència oral a l'educació secundària obligatòria: estudi de cas múltiple es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Jiménez Perales, Verónica
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics