DSpace Repository

Gamificació, una eina educativa basada en jocs per potenciar l'ànima de superació personal i la motivació de l'alumnat en educació física

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
dc.contributor.author Mata i Olivé, Roger
dc.date.accessioned 2021-01-27T19:07:59Z
dc.date.available 2021-01-27T19:07:59Z
dc.date.created 2020-06-03
dc.date.issued 2020-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6514
dc.description Curs 2019-2020 es
dc.description.abstract El següent treball pretén analitzar i comparar el potencial de metodologies innovadores com la gamificació vers les que són de caràcter tradicional. El fet és que davant els canvis constants de la societat moderna i les seves exigències, cal adaptar el procés d’ensenyament – aprenentatge a les necessitats dels alumnes tot donant significativitat als continguts perquè hi hagi una transferència d’aquests al context social. Per fer-ho, és important determinar si hi ha estratègies que poden potenciar la motivació dels estudiants i el compromís d’aquest vers l’aprenentatge per facilitar el treball de certes competències bàsiques com les relacions socials a l’aula i la gestió de les emocions. Així doncs, la investigació es desenvoluparà amb l’objectiu de cercar els efectes d’implicar la gamificació en alumnes. D’aquesta manera, podrem determinar els beneficis i inconvenients d’aplicar metodologies didàctiques innovadores en el context educatiu. es
dc.description.abstract The following thesis aims to analyse and compare the potential of innovative methodologies such as gamification with those of a traditional nature. The fact is that with the constant changes of modern society and its demands, it is necessary to adapt the teaching-learning process to the needs of the students while providing the content with meaning so that there is a transfer of these to the social context. To implement this, it is important to determine if there are strategies that can enhance the students’ motivation and commitment to learning to facilitate the work of certain basic skills such as social relationships in the classroom and the management of emotions. Therefore, the research will be developed with the aim of looking for the effects of gamification among students. By doing this, we will be able to determine the benefits and disadvantages of applying innovative teaching methodologies within the educational context. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 109 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Ludificació -- Educació secundària es
dc.subject.other Educació física es
dc.subject.other Motivació (Psicologia) es
dc.title Gamificació, una eina educativa basada en jocs per potenciar l'ànima de superació personal i la motivació de l'alumnat en educació física es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Director/a: Flores Aguilar, Gonzalo
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics