DSpace Repository

Virtual Communities of Practice for Family Caregivers of People with Alzheimer's: Knowledge sharing and quality of life

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària
dc.contributor.author Romero Mas, Montse
dc.date.accessioned 2021-05-13T10:02:34Z
dc.date.available 2021-05-13T10:02:34Z
dc.date.created 2021-03-15
dc.date.issued 2021-03-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6618
dc.description Programa de Doctorat: Cures Integrals i Serveis de Salut
dc.description.abstract L’atenció a una persona amb Alzheimer suposa una càrrega per les persones cuidadores havent-t’hi una forta correlació negativa entre aquesta càrrega i la seva qualitat de vida. L’objectiu d’aquesta investigació és proporcionar recursos, concretament les comunitats virtuals de pràctica, per ajudar aquestes persones cuidadores a afrontar el seu rol. Aquest estudi es va dur a terme mitjançant una intervenció que va consistir en establir dues comunitats virtuals de pràctica per a cuidadors: una moderada per un cuidador expert i l’altra per professionals de la salut. Les comunitats virtuals de pràctica van contribuir a millorar la qualitat de vida dels cuidadors, sobretot si incloïen professionals de la salut. L’edat i la relació amb la persona amb Alzheimer van ser variables moderadores. El coneixement social i el suport social eren prioritats per les persones cuidadores. Aquest estudi mostra que el benefici de les comunitats virtuals de pràctica rau en la interacció social. es
dc.description.abstract Caring for a person with Alzheimer’s places a burden on family caregivers of people with Alzheimer’s and there is a strong negative correlation between this burden and their quality of life. The aim of this research is to provide resources, specifically Virtual Communities of Practice, to help family caregivers of people with Alzheimer’s cope with their role. This study was undertaken through an intervention which consisted of establishing two virtual communities of practice for caregivers: one moderated by an expert caregiver and the other by health professionals. Virtual communities of practice helped to improve the quality of life of family caregivers of people with Alzheimer’s, particularly if they included health professionals. Age and the relationship with the person with Alzheimer’s were moderator variables. Social knowledge and social support were priorities for the family caregivers. This study shows the benefit of virtual communities of practice lies in the ongoing social interaction. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 173 p. es
dc.language.iso eng es
dc.publisher Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Alzheimer, Malaltia d' es
dc.subject.other Cuidadors es
dc.subject.other Qualitat de vida es
dc.subject.other Comunitat virtual de pràctica es
dc.subject.other Intercanvi de coneixement es
dc.subject.other Virtual community of practice es
dc.subject.other Family caregiver es
dc.title Virtual Communities of Practice for Family Caregivers of People with Alzheimer's: Knowledge sharing and quality of life es
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es
dc.embargo.terms 12 mesos es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess es
dc.contributor.director Ramon Aribau, Anna
dc.contributor.director Gómez Zúñiga, Beni
dc.type.version info:eu-repo/publishedVersion es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics