DSpace Repository

Arts escèniques a l’aula Estratègia metodològica per a la inclusió i la creació de comunitat educativa

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster en Educació Inclusiva
dc.contributor.author Camacho Vallejo, Sònia
dc.date.accessioned 2021-05-20T06:56:38Z
dc.date.available 2021-05-20T06:56:38Z
dc.date.created 2019-09-19
dc.date.issued 2019-09-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6630
dc.description Curs 2018-2019 es
dc.description.abstract El teatre educatiu és un complement per a l'educació de joves i infants. Els espais teatrals són un reforç pedagògic. També és una eina de creixement personal i de coneixement interior en adults. Presenta una metodologia alternativa i dinàmica per generar tendències educatives inclusives i pot acollir mètodes i eines per reforçar aquesta inclusió com els suports a l’aula, l’avaluació multinivell o el treball cooperatiu. L'objectiu és, no tant la representació d'una obra, que també, sinó aprendre en el procés de creació de l'obra i desenvolupar diferents habilitats com la creativitat, la imaginació, la creació d'històries, la memòria, habilitats comunicatives i d'escolta activa. També es milloren aspectes propis del teatre com la interpretació, expressió corporal o la projecció de la veu, aconseguint sensibilitzar a la societat davant l’art, ja des d’infants. Introduint-lo a les aules es converteix en una metodologia transversal dins del currículum. I si obrim les portes de l’escola a les famílies considerant-les un suport a l’aula, es pot arribar a crear i reforçar el concepte de comunitat educativa. Un espai de teatre és un espai de joc que pot fomentar la interacció entre els diferents agents educatius. El teatre ajuda a generar un ambient distès, sense rols de poder. El teatre més enllà de l’entreteniment, un temps i espai de transformació social, de mirada introspectiva, creixement personal i creació de comunitat educativa. es
dc.description.abstract The educational theatre is a complement to the education of young people and children. Theatre spaces are a pedagogical reinforcement. It is also a tool for personal growth and inner knowledge in adults. It presents an alternative and dynamic methodology to generate inclusive educational trends and can host methods and tools to reinforce this inclusion such as classroom support, multilevel assessment or cooperative work. The objective is not so much the representation of a work, but also learning in the process of creating the work and developing different abilities like creativity, imagination, the creation of stories, memory, communication skills and active listening. It also improves the theatre’s own aspects such as interpretation, body expression or the projection of the voice, making society aware of art, from children. Introducing it to the classrooms becomes a crosscurricular methodology within the curriculum. And if we open the doors of the school to families considering them as support for the classroom, we can create and strengthen the concept of educational community. A theatre space is a play space that can promote the interaction between the different educational agents. The theatre helps generate a relaxed atmosphere, without roles of power. The theatre beyond entertainment, a time and space for social transformation, introspective look, personal growth and the creation of an educational community. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 115 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Teatre es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Educació social es
dc.subject.other Família i escola es
dc.title Arts escèniques a l’aula Estratègia metodològica per a la inclusió i la creació de comunitat educativa es
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es
dc.description.version Tutor: Joan Soler Mata
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics