DSpace Repository

Anàlisi diferencial de la simptomatologia de la malaltia de Parkinson entre homes i dones i la seva relació amb els estrògens

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
dc.contributor.author Antich Altafaja, Laia
dc.date.accessioned 2021-06-20T08:37:31Z
dc.date.available 2021-06-20T08:37:31Z
dc.date.created 2020-01
dc.date.issued 2020-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6648
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Parkinson's is a neurodegenerative disease characterized by the deterioration of dopaminergic neurons causing damage to the central nervous system, movement, cognition and quality of life in patients. The incidence is higher in men than in women (2: 1) presenting a distinction in the manifestation of symptoms, in the progression and in the severity of the disease. This work focuses on the theoretical study of the main symptomatic differences of the disease, distinguishing between sexes and relating it to the presence of estrogen. A practical study was carried out with a sample of 5 men and 2 women with Parkinson's, using a self-assessment questionnaire with the aim of analyzing the symptoms and making a comparison between the sexes. The results obtained did not show significant differences between sexes, but distinctions between patients in different aspects analyzed, as well as in the mental state and manifestations of dyskinesias. A neuroprotective effect of estrogen on the disease-affected nigroestrial dopaminergic pathway has been observed. However, the direct implementation of estrogen in the body would have adverse effects. Future studies should focus on the design of a drug that provides the benefits of estrogen and prevents the negative development they present. es
dc.description.abstract El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada pel deteriorament de les neurones dopaminèrgiques causant afectacions en el sistema nerviós central, en el moviment, en la cognició i en la qualitat de vida dels pacients. La incidència és major en homes que en dones (2:1) presentant una distinció en la manifestació de símptomes, en la progressió i en la gravetat de la malaltia. Aquest treball es centra en l’estudi teòric de les principals diferències simptomatològiques de la malaltia, fent una distinció entre sexes i relacionant-ho amb la presència d’estrògens. S’ha realitzat un estudi pràctic amb una mostra de 5 homes i 2 dones amb Parkinson, mitjançant un qüestionari autoavaluatiu amb l’objectiu d’analitzar la simptomatologia i realitzar una comparativa entre sexes. Els resultats obtinguts no han mostrat diferències significatives entre sexes, però sí distincions entre pacients en diferents aspectes analitzats, així com en l’estat mental i en les manifestacions de discinèsies. S’ha observat un efecte neuroprotector per part dels estrògens en la via dopaminèrgica nigroestrial afectada en la malaltia. No obstant això, la implementació directa d’estrògens en l’organisme comportaria efectes adversos. Els futurs estudis haurien de centrar-se en el disseny d’un fàrmac que aportés els beneficis dels estrògens i impedís el desenvolupament negatiu que presenten. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 77p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Símptomes -- Diferències entre sexes es
dc.subject.other Parkinson, Malaltia de es
dc.title Anàlisi diferencial de la simptomatologia de la malaltia de Parkinson entre homes i dones i la seva relació amb els estrògens es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics