DSpace Repository

Com afavoreix el treball en grup en el desenvolupament del llenguatge oral

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Ballús Ferrer, Xènia
dc.contributor.author Pinto Gaig, Xana
dc.date.accessioned 2021-07-01T14:20:54Z
dc.date.available 2021-07-01T14:20:54Z
dc.date.created 2021-05
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6660
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract El present treball final de grau té com a objectiu principal evidenciar la relació entre el treball en grup i el desenvolupament del llenguatge oral, tot partint de l'observació i la posterior anàlisi de les diferents realitats viscudes en dues escoles, l’escola Gironella i l’escola Cervetó. Sabem que tots els nens i nenes tenen la necessitat i el desig d’interaccionar amb els altres, aquesta interacció social és la que provoca la comunicació i a causa d’aquesta esdevé el llenguatge oral, l’instrument exclusiu de les persones. Aquest és utilitzat per expressar-se però també per sentir-se part d’un grup i de la societat. Aquí és on entra en joc l'agrupació d’infants, una eina que fomenta l’adquisició d’aprenentatges a través de les relacions humanes tot incrementant la socialització, la cooperació, l’expressió i l’intercanvi verbal. Aquesta investigació s’ha portat a terme a partir de l’observació indirecta, l’observació directa i el grup de discussió. Per aconseguir conèixer la realitat de les escoles i la seva mirada sobre el paper que hi juga l’objectiu principal en l’etapa d’educació infantil. es
dc.description.abstract This final degree project aims to demonstrate the relationship between group work and the development of oral language, based on the observation and the subsequent analysis of the different realities experienced in two schools, Gironella school and Cervetó school. It is known to all that children have the need and the desire to interact with others, and it is this social interaction that causes communication which leads to the development of oral language, a unique instrument for people. Language is used to express oneself but also to feel part of a group and part of society. This is where the grouping of children comes into the picture, a tool that fosters the acquisition of learning through human relations, increasing socialization, cooperation, expression and verbal exchange. This research was carried out on the basis of indirect observation, direct observation and group discussion. The aim was to get to know the reality of the schools and their view of the role played by the primary objective in the early childhood education stage. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 76 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Aprenentatge -- Treball en equip es
dc.subject.other Comunicació oral -- Educació infantil es
dc.title Com afavoreix el treball en grup en el desenvolupament del llenguatge oral es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics