DSpace Repository

Metodologia mixta: identificació i diferenciació dels beneficis psicològics en joves adults practicants d'escalada amateur outdoor envers escalda indoor i trail running

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Prieto Marmol, Laura
dc.date.accessioned 2021-07-09T11:28:26Z
dc.date.available 2021-07-09T11:28:26Z
dc.date.created 2021-05-14
dc.date.issued 2021-05-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6673
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract En els últims anys, el nombre de practicants de l’escalada ha anat augmentant al mateix temps que l’obertura de nous rocòdroms. L’escalada és un esport que té com a objectiu ascendir per parets verticals indoors i outdoors. Com tot exercici físic, l’escalada aporta diferents beneficis com també el contacte amb la natura, però manca informació respecte als beneficis psicològics. Objectius: Analitzar els beneficis psicològics de l'escalada en escaladors joves adults amateurs i comparar si hi ha diferències entre els beneficis psicològics que ens pot aportar l’escalada outdoor respecte a l’escalada indoor i el trail running. Metodologia: Per la realització d'aquest estudi descriptiu s’ha utilitzat una metodologia mixta i s’ha comptat amb una mostra (n=60), la qual estava dividida en tres grups; climbers indoor (n=20) (CI), climbers outdoor (n=20) (CO) i de trail runners (TR) (n=20). Es realitza una valoració de la mostra per mitjà d’un qüestionari format per quatre tests, el PANAS (Galinha i Pais-Ribeiro 2005b), el CNS - Connectedness to Nature Scale (Mayer i Frantz, 2004), el S.E.E.S. - Exercici d'experiències subjectives (Garcia i Marcó, 2007) i per últim el EFL - Escala de Felicitat de Lima (Alarcón, 2006). Darrerament a un membre de cada grup s’ha realitzat una entrevista semiestructurada per aprofundir qualitativament. Resultats: PANAS; CO positiu: 3,445 negatiu: 1,445 final: 2; CI positiu: 2,98 negatiu: 1’57 final: 1,405; TR positiu: 2,747 negatiu: 1’44 final, S.E.E.S; CO benestar: 5,36 angoixa: 2,01 fatiga: 2,31. CI benestar: 5,325 angoixa: 2,6 fatiga: 3,3. TR benestar: 4,825 angoixa: 1,46 fatiga: 1,68. CNS; CO: 3,92. CI: 3,48. TR: 3,50. EFL; CO: 115,1. CI: 110,3. TR: 110,7. Aquests resultats s’han completat amb la informació de les entrevistes. Conclusions: s’observa que els CO tenen més beneficis psicològics respecte la felicitat i el benestar positiu que els CI i TR a causa del contacte amb la natura i la tipologia de l’esport. es
dc.description.abstract In the late years, the number of climbing users had been increasing at the same time that new indoor climbing centers had run up. Climbing is a sport that has as a goal to ascend through vertical indoor or outdoor walls. Like every physical exercise, climbing gives you different benefits, as nature contact, but there is a lack of information about the physiological benefits. Goals: to analyze the psychological benefits of climbing in youth adults amateurs climbers and compare if there are any differences between the psychological benefits that can gives you the outdoor climbing versus indoor climbing and trail running. Methodology: in order to develop this descriptive study, we used a mixed methodology and a sample (n=60) that was divided in three groups; indoor climbers (n=20), outdoor climbers (n=20) and trail runners (n=20). The sample had been tested with four tests, PANAS (Galinha & Pais-Ribeiro 2005b), the CNS - Connectedness to Nature Scale (Mayer i Frantz, 2004), el S.E.E.S. - subjective experience exercise (Garcia i Marcó, 2007), and the last one, the EFL - Lima Happiness Scale (Alarcón, 2006). At last, a semi-structured interview had been done to one member of each group with the aim to deep in qualitative aspects. Tests results: PANAS; CO positive: 3,445 negative: 1,445 final: 2; CI positive: 2,98 negative: 1’57 final: 1,405; TR positive: 2,747 negative: 1’44 final, S.E.E.S; CO wellbeing: 5,36 anguish: 2,01 fatigue: 2,31. CI wellbeing: 5,325 anguish: 2,6 fatigue: 3,3. TR wellbeing: 4,825 anguish: 1,46 fatigue: 1,68. CNS; CO: 3,92. CI: 3,48. TR: 3,50. EFL; CO: 115,1. CI: 110,3. TR: 110,7. This results had been completed with information from the interviews. Conclusions: it has been seen that CO have more psicological benefits on hapiness and positive wellbeing than CI and TR due to nature contact and the characteristics of the sport. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 101 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Esports -- Aspectes psicològics es
dc.subject.other Escalada es
dc.subject.other Corredors (Esports) es
dc.title Metodologia mixta: identificació i diferenciació dels beneficis psicològics en joves adults practicants d'escalada amateur outdoor envers escalda indoor i trail running es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics