DSpace Repository

El tractament de la intel·ligència emocional a l'àrea d'educació física a cicle superior en cinc escoles del Berguedà

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Ortega Cáceres, Marc
dc.date.accessioned 2021-07-15T11:32:29Z
dc.date.available 2021-07-15T11:32:29Z
dc.date.created 2021-05
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6686
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract En aquest estudi s’analitza com a objectiu principal el tractament de la intel·ligència emocional a l’aula d’educació física a l’etapa de cicle superior. Tanmateix, aquest objectiu permet igualment focalitzar-nos en el desplegament de la motivació, l’autoestima i la impulsivitat com a indicadors emocionals. Per aquest motiu, la investigació, no només es basa en el concepte genèric d’intel·ligència emocional i els seus principals models, sinó també en l’anàlisi de diversos estudis especialitzats en la matèria, així com també, en la realització d’un mètode de recollida de dades, el qüestionari. En la fase dels resultats, aquest treball comprova i evidencia que l’exercici de la motivació, l’autoestima i la impulsivitat a l’aula d’educació física a cicle superior són tractats de manera supèrflua en els cinc centres educatius berguedans analitzats. Atesos els resultats, el present treball proposa mesures de prospectiva per a la consideració i l’exercici dels tres indicadors emocionals mitjançant el disseny d’un decàleg per als especialistes de la matèria. es
dc.description.abstract The aim of this study is to analyze the treatment of the emotional intelligence in the Physical education classroom applied to the upper cycle of Primary Education in Spain. However, this aim allows us to focus on the deployment of motivation, self-esteem and mpulsivity as emotional indicators. For this reason, this research is not only based on the general concept of emotion intelligence and its main models, but also on the analysis of specialized studies on the subject, as well as the design of a data collection method, the questionnaire. In the results section, this study proves and evidences that the practice of motivation, self-esteem and impulsivity in the upper cycle of Primary of the Physical education area are superficially handled in the five analysed educational centres. After the results section, there are some ameliorating actions for the purpose of a recommended consideration and practice of these three emotional indicators through the design of a decalogue meanted for the experts on the subject. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 49 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Intel·ligència emocional -- Educació primària es
dc.title El tractament de la intel·ligència emocional a l'àrea d'educació física a cicle superior en cinc escoles del Berguedà es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics