DSpace Repository

TDAH i procrastinació: influència de l’Arousal i recursos per a la gestió i millora de les funcions executives

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Bermejo Recarey, Silvia
dc.date.accessioned 2021-07-28T07:47:25Z
dc.date.available 2021-07-28T07:47:25Z
dc.date.created 2021-05
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6700
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract En el present treball s’investiga el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDAH) i la procrastinació, des d’un punt de vista inclusiu i constructivista. El primer objectiu és aprofundir en el TDAH i la procrastinació i veure com influeixen en àmbits acadèmic, familiar i personal o social. L’altre objectiu és fomentar la necessitat d’oferir ajudes a l’alumnat, considerant els diferents processos d’ensenyament i aprenentatge, tenint en compte la situació actual educativa i dins del marc de l’educació inclusiva. La motivació, l’Arousal, la repercussió de l’activitat física en les funcions executives, la manera d’ensenyar a les aules, i altres suports o mesures són alguns dels temes que s’estudien. Per tal de respondre als objectius, s’han dissenyat i realitzat diferents entrevistes als professionals agrupats per àmbits. D’aquesta manera ha permès veure en quins aspectes coincideixen i, remetent a la part teòrica, quines ajudes es poden oferir dins i fora de l’àmbit escolar per tal de gestionar i canalitzar el TDAH i la procrastinació i que la seva repercussió en el dia a dia, sigui mínima. es
dc.description.abstract This research work studies Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and procrastination, analyzed from constructivist and inclusive point of view.The first objective is go in depth in the study of ADHD and procrastination. In addition, go over their influence related in academic, family and individual or social field.The other aim is encourage the need to provide support to students considering the different process which are implicated in teaching and learning. It is also important to stand out that we should have in mind, the situation that we have nowadays and also the legislative decree refering to inclusion. Motivation, Arousal, repercussions of Physical Activity in executive functions, the different teaching methods and strategies among other measures and supports are some of issues that this research talks about. With the intention of replay to principal objectives, I have designed and done interviews to different professionals agrupated in different professional backgrounds. It allows for doing an thorough analysis to better understand the matter and compare the different answers that they said and see the common opinions. Refering to theorical part, see the kind of aims that we can offer inside or away from school in order to manage and be able to canalize ADHD, procrastination with the idea that these, have got the minimum effect of the daily routine. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 111 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat es
dc.subject.other Educació inclusiva es
dc.subject.other Procrastinació es
dc.title TDAH i procrastinació: influència de l’Arousal i recursos per a la gestió i millora de les funcions executives es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics