DSpace Repository

Efectivitat del drenatge autogen i de l'activitat aeròbica en les persones amb la Fibrosi Quística

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Kuraityte, Kamile
dc.date.accessioned 2021-08-27T10:11:14Z
dc.date.available 2021-08-27T10:11:14Z
dc.date.created 2021-05
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6719
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Introducció: Fibrosis quística, malaltia genètica, que provoca sovint les infeccions pulmonars, per conseqüència una dispnea i una pitjora qualitat de vida. Diversos mètodes poden limitar aquestes infeccions, com ara tècniques de drenatge o la pràctica esportiva. Volem estudiar si el tractament conjunt de drenatge autogen i activitat aeròbica és més efectiu per millorar la funció respiratòria i la capacitat física que el drenatge autogen per si sol. Material i mètodes: La mostra és composta per 133 pacients, dividits en 2 grups, un grup control i un grup experimental. El grup control està format per 66 pacients i segueix el tractament de drenatge autogen. El grup experimental, format per 67 pacients, està sotmès a un tractament de drenatge autogen + activitat aeròbica. Una sessió tonificació i una sessió de bicicleta estàtica. L’estudi durarà 3 mesos. Al començament i al final del projecte fem una comparació de les variables d’estudi. Limitacions: Les persones amb la fibrosi quística fan sovint les infeccions pulmonars greus, durant l’estudi pot haver-hi un abandonament per aquest motiu o altres. Resultats esperats: L’ús dels dos tractaments en combinació seria més efectiu que el drenatge autogen per si sol. es
dc.description.abstract Introduction: Cystic fibrosis, a genetic disease that often causes lung infections, resulting in dyspnea and a worse quality of life. Several methods can limit these infections, such as drainage techniques or sports practice. We want to study whether the joint treatment of autogenic drainage and aerobic activity is more effective in improving respiratory function and fitness than autogenic drainage alone. Material and methods: The sample consists of 133 patients, divided into 2 groups, a control group and an experimental group. The control group consists of 66 patients and follows the autogenous drainage treatment. The experimental group, consisting of 67 patients, underwent autogenic drainage treatment + aerobic activity. A toning session and a stationary bike session. The study will last 3 months. At the beginning and end of the project we make a comparison of the study variables. Limitations: People with cystic fibrosis often get serious lung infections, during the study there may be an abandonment for this reason or others. Expected results: The use of the two treatments in combination would be more effective than autogenous drainage alone. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 55 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Fibrosi quística es
dc.subject.other Drenatge es
dc.title Efectivitat del drenatge autogen i de l'activitat aeròbica en les persones amb la Fibrosi Quística es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics