DSpace Repository

Efectivitat d'un programa d'exercicis físics d'alta intensitat en pacients adults que han patit un infart agut de miocardi

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Leiva Aldana, Ainara
dc.date.accessioned 2021-08-27T11:46:46Z
dc.date.available 2021-08-27T11:46:46Z
dc.date.created 2021-05-22
dc.date.issued 2021-05-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6722
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Antecedents: Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mortalitat a tot el món. La cardiopatia isquèmica és la malaltia més prevalent, la seva etiologia majoritàriament, apareix per la presència d’un o més factors de risc cardiovasculars: colesterol, triglicèrids, hipertensió arterial, diabetis, tabac, entre d’altres. Els programes de rehabilitació cardíaca mostren tenir grans beneficis en pacients que han patit un infart agut de miocardi. No obstant això, el percentatge de població que se’n beneficia és molt petit. La fase III de la rehabilitació cardíaca és la fase que ha de durar per tota la vida, al mateix temps és la fase amb menys participació, més recidives i abandonaments dels hàbits saludables. En la literatura encara no hi ha un consens sobre quin tipus d’entrenament obté majors beneficis. Actualment, hi ha una línia cap al treball d’alta intensitat. El present estudi, per una banda, pretén determinar si l’entrenament d’alta intensitat té millors beneficis que un entrenament continu d’intensitat moderada. Per altra banda, estudia quin dels dos té major adherència al tractament. Objectius: Determinar si l’exercici d’alta intensitat és més eficaç que l’exercici d’intensitat moderada, avaluar l’adherència al tractament en la fase III de la rehabilitació cardíaca i millora: el colesterol, la hipertensió arterial i els triglicèrids. Metodologia: Aleatòriament es dividiran dos grups: grup control i grup d’intervenció. El grup control realitzarà exercici d’intensitat moderada a domicili i el grup d’intervenció realitzarà exercici d’alta intensitat en un gimnàs, controlats per un fisioterapeuta especialitzat. Els dos grups realitzaran 3 sessions a la setmana durant 24 setmanes. Es realitzarà un pre-test i un post-test que consisteix en passar una prova d’esforç amb anàlisi de gasos, una anàlisis de sang, es mesurarà la tensió arterial, es passarà el test dels six minutes walking test i un qüestionari d’autocompromís. Durant les sessions del grup d’intervenció es registrarà la freqüència cardíaca inicial, màxima i final, s’avaluarà la percepció a l’esforç amb l’escala de Borg, la tensió arterial inicial, màxima i en repòs i el fisioterapeuta registrarà l’assistència dels participants. Al cap de 9 mesos i al cap de 12 mesos de l’inici de l’estudi es tornaran a valorar les proves descrites anteriorment. Limitacions de l’estudi: La intervenció no sigui la més adequada per obtenir els resultats esperats, mostra insuficient i abandonaments i baixes dels participants. es
dc.description.abstract Background: Cardiovascular illnesses are the main cause of mortality around the world. Ischemia cardiopathy is the most relevant illness; its ethology appears mainly because of the presence of one or many other cardiovascular risk factors: cholesterol, triglycerides, high blood pressure, diabetes or smoking among others. Cardiac rehabilitation programs have shown to have great benefits on patients who have suffered an acute myocardial infarction. However, the number of people who benefit from it, is still very low. 3rd Phase of cardiac rehabilitation is a stage which has to last almost for a lifespan; at the same time, it is a stage with less participation, which helps to avoid reappearance and give up unhealthy habits. In literature, there is not still a full agreement about which practice/training/exercise obtains most benefits. Currently, there is a working tendency towards high intensity exercise. On the one hand, this study has the aim to determine whether high intensity training has better benefits rather than a moderate intensity and continuous training. On the other hand, the paper also studies which of the both has higher adherence to the treatment. Objectives: To define if the practice of high intensity is more efficient than the moderate intensity practice, assess the level of adherence to the treatment in the 3rd phase of cardiac rehabilitation and its improvement in items like cholesterol, high blood pressure and triglycerides. Methodology: Two groups will be divided randomly: a control group and an intervention group. The control group will receive a moderate intensity practice/exercise at home, whereas the intervention group will realize high intensity exercise in a gym under surveillance of a specialized physiotherapist. Both groups will carry out 3 sessions per week during 24 weeks. The initial and final assessment consist in going through a cardio-respiratory exercise test with gas analysis, blood test and high blood pressure measuring. Participants will also experience the six minutes walking test and will fulfil a self-engagement questionnaire. While the sessions are held, a physiotherapist will register the attendance of intervention group’s participants and other aspects, such as their initial heart rhythm, to the maximum and at the end; their effort perception will be assessed on the Borg scale and finally their initial blood pressure will also be controlled, to the maximum and after resting. The same tests will be repeated after 9 months and 12 months from the beginning of the study in order to assess the values. 5 Study limits: the sample practice might not be the most appropriate to obtain the expected results. Moreover, there might be a lack of samples and patients’ withdrawals or leaves. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 60 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Cor -- Malalties -- Pacients -- Rehabilitació es
dc.title Efectivitat d'un programa d'exercicis físics d'alta intensitat en pacients adults que han patit un infart agut de miocardi es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics