DSpace Repository

Efectes de la fisioteràpia respiratòria preoperatòria en pacients intervinguts per càncer de pulmó: revisió bibliogràfica sistematitzada

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Aguilera Gelis, Pol
dc.date.accessioned 2021-09-01T17:18:21Z
dc.date.available 2021-09-01T17:18:21Z
dc.date.created 2021-05
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6726
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Introducció. El càncer de pulmó s’estableix com la patologia de l’aparell respiratori amb majors índexs de prevalença i mortalitat arreu del món, d’on la seva identificació en una etapa primerenca pot suposar una diferència clau pel seu correcte tractament i garantir la supervivència del pacient. Dins la pauta de tractament, la fisioteràpia constitueix una de les intervencions no invasives més efectives per l’abordatge d’aquest tipus de pacient. Objectius. Realitzar un anàlisi complet i detallat sobre la literatura i evidència científica existent de la fisioteràpia respiratòria preoperatòria en pacients intervinguts per càncer de pulmó i quins beneficis els hi pot aportar. Mètodes. A través de les bases de dades PubMed, PEDro, Cochrane Library i Teseo, es realitzarà un cribratge sobre la literatura i evidència científica existent i s’analitzaran les dades i resultats de major interès per la revisió segons el seu grau de validesa. Resultats. La fisioteràpia respiratòria preoperatòria produeix una millora sobre la capacitat respiratòria en pacients intervinguts per càncer de pulmó. També permet assolir una millora en la qualitat de vida i l’estat físic general, a més de reduir l’aparició de possibles complicacions postoperatòries. Conclusions. La fisioteràpia respiratòria constitueix una pauta de tractament eficaç pels pacients que pateixen càncer de pulmó, tot i que són necessaris més estudis amb mostres més significatives i de caràcter multicèntric per obtenir uns resultats definitius. es
dc.description.abstract Introduction. Lung cancer is the respiratory pathology with the highest prevalence and mortality rates in the world, where its identification at an early stage can make a key difference in its correct treatment and guarantee the patient's survival. Within the treatment regimen, physiotherapy is one of the most effective non-invasive interventions for this type of patient. Objectives. Carry out a complete and detailed analysis of the existing literature and scientific evidence on preoperative respiratory physiotherapy in patients who have undergone surgery for lung cancer and the benefits it can provide. Methods. Using the databases PubMed, PEDRO, Cochrane Library and Teseo, a screening of the existing literature and scientific evidence will be performed and the data and results of greatest interest for the review will be analysed according to their degree of validity. Results. Preoperative respiratory physiotherapy improves respiratory capacity in patients who have undergone lung cancer surgery. It also leads to an improvement in quality of life and general physical condition, as well as reducing any possible postoperative complications. Conclusions. Respiratory physiotherapy is an effective treatment regimen for lung cancer patients, although more studies with larger, multicentre samples are needed to obtain definitive results. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 66 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Pulmons -- Càncer -- Fisioteràpia es
dc.title Efectes de la fisioteràpia respiratòria preoperatòria en pacients intervinguts per càncer de pulmó: revisió bibliogràfica sistematitzada es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics