DSpace Repository

Utilització del DRR + estimulació orofacial pel drenatge de secrecions de les vies aèries superiors en infants amb bronquiolitis

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Sánchez Gaspar, Paula
dc.date.accessioned 2021-09-02T17:04:48Z
dc.date.available 2021-09-02T17:04:48Z
dc.date.created 2021-05
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6732
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract INTRODUCCIÓ: la bronquiolitis aguda és una malaltia inflamatòria vírica que preval en infants d’entre 0-4 mesos d’edat. L’aplicació de la desobstrucció rinofaríngia retrògrada (DRR) com a tècnica de drenatge de secrecions per a les vies superiors nasals, ajudarà a alliberar-les, prevenir complicacions i disminuir la simptomatologia. L’objectiu principal serà aconseguir una millor preparació del nonat abans d’aplicar la DRR amb l’ajuda de l’estimulació orofacial (EO). METODOLOGIA: aquest estudi és un assaig clínic aleatoritzat i controlat amb una mostra de 20 pacients d’entre 0 i 4 mesos (10 participants per grup) per avaluar el DRR + EO, S’aplicarà un tractament d’1 setmana amb 1 sessió diària. ANÀLISI DE RESULTATS: per l’estudi de variables i característiques, utilitzarem el programa SPSS. Aquest anàlisis experimental serà de tipus inferencial, comparant els resultats de cada grup a l’inici, al tercer dia i al finalitzar el tractament per observar si hi ha millora dels resultats. LIMITACIONS: les limitacions són l’escassetat de la mostra acompanyada d’una desigualtat de gènere, la falta d’estudis previs (en el DRR com en proves de valoració de l’obstrucció nasal), i el poc marge d’actuació que hi ha per realitzar el tractament. es
dc.description.abstract ABSRACT: acute bronchiolitis is an inflammatory viral disease occurs in children from 0 to 4 months old. The rhinopharyngeal retrograde clearance (RRC) as a draining secretation technique to upper nasal airways, will help to release them, to prevent complications and decrease of symptoms. The main objective will be achieving a better nonet preparation before applying the RRC helped by the orofacial simulation (OS). METHODOLOGY: this study is a random and controlled clinical trial focus on 20 patients aged from 0 to 4 months old (10 participants for group) to evaluate RRC + OS. A treatment of 1 week will be carried out once a day. ANALYSIS OF THE RESULTS: to study the variables and characteristics, we will use SPSS program. This experimental analysis will be an interferential type, comparing the results of each group at the beginning, on the third day and the end of the treatment to see if there is an improvement in the results. LIMITATIONS: the limitations are the lack of a sample accompanied by a gender inequality, the lack of previous studies (in the RRC and the test of assessment of the nasal obstruction), and the little margin of action to perform the treatment. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 43 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Bronquiolitis -- Fisioteràpia es
dc.subject.other Fisioteràpia per a infants es
dc.subject.other Drenatge es
dc.title Utilització del DRR + estimulació orofacial pel drenatge de secrecions de les vies aèries superiors en infants amb bronquiolitis es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/closedAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics