DSpace Repository

Prevenció del suïcidi en adolescents escolaritzats: el paper de la infermera escolar

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Martínez Font, Maria Cristina
dc.date.accessioned 2021-09-03T15:49:17Z
dc.date.available 2021-09-03T15:49:17Z
dc.date.created 2021-05-21
dc.date.issued 2021-05-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6739
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Introducció: el suïcidi en adolescents és la segona causa de mort entre joves de 15 i 29 anys en el món i la tercera a Espanya. Els adolescents passen la seva major part del temps a l’escola i, per aquesta raó, és essencial que es coneguin i es portin a terme programes de prevenció de suïcidi en els centres escolars. El professional que té un rol important a l’hora de dur a terme aquests programes i identificar els factors de risc és la infermera escolar, la qual és una figura oblidada en la nostra societat i en el nostre camp professional. Objectiu principal: identificar i descriure el paper de la infermera escolar en la prevenció del suïcidi en adolescents escolaritzats. Metodologia: revisió bibliogràfica on s’han consultat les bases de dades Pubmed, Cuiden, Scielo, Cochrane, Dialnet, Google Scholar. S’han acceptat articles publicats entre 2012 i 2020. Resultats: S’han trobat dotze articles centrats en la prevenció del suïcidi en adolescents escolaritzats i la infermera escolar, els quals han inclòs informació sobre factors de risc, programes de prevenció de suïcidi en adolescents i les intervencions infermeres respecte a aquesta problemàtica. Conclusions: La infermera escolar té un paper clau a l’hora d’identificar factors de risc i portar a terme programes de prevenció, tractament i rehabilitació, involucrant els pares per trencar l’estigma sobre la salut mental. Tot i això, el rol està poc definit i molts professionals senten que no estan suficientment formats per abordar situacions de salut mental. es
dc.description.abstract Introduction: suicide in adolescents is the second leading cause of death among young people aged 15 to 29 in the world and the third in Spain. Teenagers spend most of their time in schools and for this reason it’s essencial that suicide prevention programs are carried out in school centers. The professional who has an important role in carrying out these programs and identifying risk factors is the school nurse, who is a forgotten figure in our society and in our professional field. Main objective: identify and describe the role of the school nurse in suicide prevention in school adolescents. Method: bibliographic review where Pubmed, Cuiden, Scielo, Cochrane, Dialnet, Google Scholar databases have been consulted. Articles published between 2012 and 2020 have been accepted. Results: twelve articles focused on suicide prevention in school-aged adolescents and the school nurse were found, which included information on risk factors, adolescent suicide prevention programs and nursing interventions on this issue. Conclusion: the school nurse plays an important role in identifying risk factors and carrying out prevention, treatment and rehabilitation programs, involving parents to break the stigma about mental health. However, the role of the school nurse is poorly defined and many professionals feel that they are not sufficiently trained to address mental health situations. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 40 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Adolescents -- Conducta suïcida es
dc.subject.other Infermeria escolar es
dc.title Prevenció del suïcidi en adolescents escolaritzats: el paper de la infermera escolar es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics