DSpace Repository

Ús del decúbit pron en pacients adults amb Síndrome de Distrès respiratori agut ingressats en unitats de cures intensives amb diagnòstic de la COVID-19: revisió bibliogràfica

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
dc.contributor.author Roig i Guinart, Cristina
dc.date.accessioned 2021-09-03T16:56:12Z
dc.date.available 2021-09-03T16:56:12Z
dc.date.created 2021-05
dc.date.issued 2021-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6742
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract Introducció: la pandèmia mundial de la COVID-19 causa morts a diari i moltes d’aquestes són produïdes per una complicació: la síndrome de distrès respiratori agut. Un dels tractaments realitzats a les unitats de cures intensives és la col·locació dels pacients en decúbit pron per a millorar la seva oxigenació. Objectius: conèixer el paper de les infermeres en les cures a pacients en decúbit pron. Conèixer la maniobra de decúbit pron en pacients ingressats en unitats de cures intensives amb diagnòstic de síndrome de distrès respiratori agut. Descriure els beneficis fisiològics del decúbit pron en pacients amb síndrome de distrès respiratori agut. Metodologia: es realitza una cerca bibliogràfica des d’octubre de 2020 fins febrer de 2021 a les bases de dades Liliacs, Web Of Science, Medline, Pubmed Scopus, Cuiden, Cinahil full text, Cochrane, JBI i Google Scholar. Resultats: després de la cerca s’han consultat 18 articles, la majoria d’ells revisions bibliogràfiques. Els principals resultats mostren una millora en la oxigenació dels pacients; la importància del paper d’infermeria abans, durant i després de la maniobra i la necessitat de protocol·litzar la maniobra. Conclusions: cal globalitzar la protocol·lització de la maniobra però abans és necessari fer més estudis per arribar a consensos sobre algunes de les cures que es realitza als pacients en decúbit pron. es
dc.description.abstract Introduction: the global COVID-19 pandemic causes daily deaths and many of these are caused by a complication named acute respiratory distress syndrome. One of the treatments performed in the intensive care units is the placement of patients in prone position to improve their oxygenation. Objectives: to know the role of nurses in the care of patients in prone position. To know the prone position maneuver in patients admitted in intensive care units with a 3 diagnosis of acute respiratory distress syndrome. To describe the physiological benefits in patients with acute respiratory distress syndrome. Methods: a bibliographic search is realized since October of 2020 until February of 2021 in the following databases Liliacs, Web Of Science, Medline, Pubmed Scopus, Cuiden, Cinahil full text, Cochrane, JBI and Google Scholar. Results: after the search, 18 articles were consulted, most of them bibliographic reviews. The main results show an improvement in the oxygenation of the patients in prone positioning, the importance of the nursing role before, during and after the manoeuvre and the need to protocolize it. Conclusions: it’s necessary to globalize the protocolization of the maneuver but first, is necessary to do more studies to reach consensus on some of the care that prone position patient’s need. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 65 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Tots els drets reservats es
dc.subject.other Síndrome del destret respiratori de l'adult -- Infermeria es
dc.subject.other Pandèmia de COVID-19, 2020- es
dc.title Ús del decúbit pron en pacients adults amb Síndrome de Distrès respiratori agut ingressats en unitats de cures intensives amb diagnòstic de la COVID-19: revisió bibliogràfica es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics