Grau en Infermeria

 

Recent Submissions

  • Oliver i Riera, Maria Montserrat (06-2021)
    La idea del projecte és la creació d’un aplicatiu mòbil dirigit a les dones amb desig d’embaràs i a les dones embarassades per proporcionar informació veraç i útil sobre els signes d’alerta, els canvis fisiològics i ...
  • Vila Cutrina, Eva (05-2021)
    Aquesta empresa neix fruit d'una necessitat social i una oportunitat de cobrir una demanda no atesa fins el dia d’avui. El càncer ha esdevingut com a la segona causa de mort mundial, després de les malalties cardiovasculars. ...