DSpace Repository

Quines influències té la música quan és en directe en relació quan la mateixa música és enrigstrada a l'aula d'Educació Infantil

Show simple item record

dc.contributor Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
dc.contributor.author Font i Santamaria, Aida
dc.date.accessioned 2021-09-20T14:12:00Z
dc.date.available 2021-09-20T14:12:00Z
dc.date.created 2021-05-14
dc.date.issued 2021-05-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10854/6758
dc.description Curs 2020-2021 es
dc.description.abstract El tema d’estudi de la present recerca és veure que la música en directe té més impacte en els infants en comparació a la música enregistrada i la música en format audiovisual. Per això, aquesta recerca fa una anàlisi de com influeix en els infants participar de manera imprevista a una audició musical en directe, i per altra banda, analitzar com influeix en els mateixos infants la música enregistrada per un costat, i la música en vídeo per altre. Així doncs, dels tres formats musicals es vol analitzar les actituds, emocions, reflexions i comentaris espontanis dels tres grups d’infants amb els quals s’ha portat a terme la investigació. El mètode qualitatiu de recollida de dades es fa a través de l’observació directa a l’aula i dels formularis emplenats per les famílies d’on s’extrauran els resultats mitjançant uns indicadors establerts per analitzar la reacció i el comportament individual de cada nen i nena durant l’experiència musical. Les dades interpretades es representen en diagrames de sectors i descripcions complementàries. Referent als resultats, es percep la tendència que les cançons en directe siguin les que causen més impacte als infants. es
dc.description.abstract The topic of study of this research is to see that live music has more impact on children compared to canned music and audiovisual format. Therefore, this research analyzes how it influences children to participate in an unexpected way to a live musical hearing, and on the other hand, to analyze how influences in the same children the recording music on the one hand, and video music on the other. Thus, in the three musical formats, we want to analyze the attitudes, emotions, reflections, and spontaneous comments of the three groups of children with whom the research has been carried out. The qualitative method of data collection is done through direct observation in the classroom and the forms filled in by the families from which the results will be drawn using indicators established to analyze the reaction and the individual behavior of each boy and girl during the musical experience. The interpreted data is represented in pie charts and complementary descriptions. In terms of results, there is a tendency for live songs that have the most impact on children. es
dc.format application/pdf es
dc.format.extent 90 p. es
dc.language.iso cat es
dc.rights Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons es
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca es
dc.subject.other Música -- Ensenyament es
dc.subject.other Pràctiques pedagògiques -- Educació infantil es
dc.title Quines influències té la música quan és en directe en relació quan la mateixa música és enrigstrada a l'aula d'Educació Infantil es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.rights.accesRights info:eu-repo/semantics/openAccess es

Files in this item

Show simple item record

Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons Except where otherwise noted, this item's license is described as Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons

Search RIUVic


Advanced Search

Browse

Statistics